พช.สงขลาส่งเสริมผ้าบาติก เตรียมพร้อมผปก.ส่งประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม

27 Jul 2023

พช.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าบาติก เตรียมพร้อมประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม

พช.สงขลาส่งเสริมผ้าบาติก เตรียมพร้อมผปก.ส่งประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมาย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดย นางสาวปรายปัตย์ คณะทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ พร้อมด้วย นางนภาพร นิลวิเชียร, นางจริยา รอดเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดา และนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าบาติก ณ กลุ่มผ้าบาติกสีธรรมชาติจากยางกล้วย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โดยกลุ่มมีนวัตกรรมที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดสีและลวดลาย จึงทำให้สีและลวดลายเกิดความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้สีครามร่วมกับสียางกล้วยที่ให้สีแตกต่างจากกลุ่มผ้าอื่น ๆ โดยที่กลุ่มฯ ตั้งเป้าหมายผ้าที่จะส่งประกวดเป็นจำนวน 6 ผืน ในการพัฒนาผ้าสำหรับการส่งผ้าเข้าประกวดตามโครงการ ประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"

และงานหัตถกรรม ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดขึ้น การประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและงานหัตถกรรม ส่งใบสมัครพร้อมชิ้นงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในด้านการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาผ้าไทย จากลายผ้าพระราชทานประยุกต์เข้ากับวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น และนำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของใช้ ของประดับตกแต่งตามแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชนและส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส

พช.สงขลาส่งเสริมผ้าบาติก เตรียมพร้อมผปก.ส่งประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม