สกวท. ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางกีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคหัวใจกับการกีฬาและการออกกำลังกาย"

14 Jul 2023

สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สกวท.) ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางกีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้สนใจ Golden Hours in Orthopedics and Sports Medicine ครั้งที่ 13  ประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคหัวใจกับการกีฬาและการออกกำลังกาย"

สกวท. ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางกีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคหัวใจกับการกีฬาและการออกกำลังกาย"

วิทยากร

 •  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา อุปนายกสมาคมกีฬาเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลกรุงเทพ
 •  นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 •  นพ.ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย แห่งประเทศไทย 
 • นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกส์  ด้านเวชศาสตร์การกีฬา  โรงพยาบาลกรุงเทพ Director - FIFA Medical Center of  Excellence, Bangkok Hospital 
 • พญ.ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด Sports cardiologist โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 
 • นพ.นรศักดิ์ สุวจิตตานนท์  อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด Sports cardiologist โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 
 • นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด Sports cardiologist โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • นพ.ประพนธ์ ดิษฐ์รุ่งโรจน์  อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 9.00 - 17.00 น. แพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับ CME 5.15 หน่วยกิต รับรองหน่วยกิตโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

สถานที่ : ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่านเท่านั้น  กรุณาสำรองที่นั่งภายในวันที่   25 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6rpaV9sTQ6nPca7F9vDIz8iLpoQqHlyP-99WyNt_CQscggw/viewform

อัตราคำลงทะเบียน

 • สมาชิกสมาคมกีฬเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย 1,000 บาท
 • แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 1,500 บาท

สอบถามเพิ่มได้ที่ : แผนกกระดูกและข้อ ชั้น 1 โns 02-3789244 เวลา 8.00 - 19.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจอดรถได้ที่ชั้นใต้ดิน B3

สกวท. ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางกีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมวิชาการ เรื่อง "โรคหัวใจกับการกีฬาและการออกกำลังกาย"