โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก้าวสู่ความเป็นเลิศผ่าตัดผ่านกล้อง “ซ่อนแผล”

06 Mar 2012

กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และนพ.ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมกันแถลงข่าว กทม.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผ่าตัดผ่านกล้อง “ซ่อนแผล” และการจัดประชุมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 2 (2nd Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2012) พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนชมตัวอย่างการแสดงนิทรรศการ เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องในหลายสาขาโรค ชุดฝึกจำลองการผ่านตัดผ่านกล้องเสมือนจริง และห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Smart OR) ซึ่งควบคุมการผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลที่มีความโดดเด่นด้านการผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียว โดยซ่อนแผลบริเวณสะดือจนมองไม่เห็นรอยแผล และในอนาคตจะพัฒนาเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล ปัจจุบันยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดในแผนกต่างๆ เช่น แผนกศัลยกรรม แผนกสูติ-นรีเวชกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูก และแผนกอายุรกรรม โดยให้การรักษาโรค อาทิ ผ่าตัดรักษานิ่วในถุงน้ำดี ผ่าตัดไส้เลื่อน ผ่านตัดมดลูกและผ่าตัดเนื้องอก ผ่าตัดไขสันหลัง และผ่าตัดข้อเข่า ซึ่งมีผลดีต่อผู้ป่วย เนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก เจ็บแผลน้อย การฟื้นตัวเร็วและผลแทรกซ้อนน้อย

โอกาสนี้ โรงพยาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง BMIS 2012 ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.55 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการในด้านทักษะการผ่าตัดและเรียนรู้นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้แก่ข้าราชการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน อีกทั้งแพทย์และพยาบาลนอกสังกัดที่สนใจ จำนวน 200 คน เป็นการกระตุ้นให้การแพทย์และการพยาบาลสนใจพัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง พร้อมกับบริการที่ทันสมัย และเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการสูงสุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนได้ที่ www.ckphosp.go.th หรือโทร. 0 2289 7000-4 -กภ-