รพ.เจริญกรุงประชารักษ์เร่งรัดงานก่อสร้างสกายวอล์ก เน้นย้ำความปลอดภัยประชาชน

22 Sep 2023

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนการก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ล่าช้า เกรงอาจเกิดอันตรายจากเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นใส่ขณะเดินลอดบริเวณดังกล่าวว่า การก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) แห่งหนึ่งเป็นผู้รับจ้าง ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อรองรับสภาพการใช้งานอย่างปลอดภัยของประชาชน ขณะเดียวกันในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้รับจ้างประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก แต่ได้พยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา ขณะที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์พยายามเร่งแก้ไข โดยพิจารณาช่วยเหลือผู้รับจ้างตามมาตรการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์เร่งรัดงานก่อสร้างสกายวอล์ก เน้นย้ำความปลอดภัยประชาชน

นอกจากนั้น คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ได้ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าผู้รับจ้าง ตามมาตรการควบคุมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียงมาโดยตลอด