โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช ได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการตัวอย่างด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

05 Feb 2024

กาญจนา เจริญชัย ผู้จัดการโรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช ได้รับเกียรติบัตรจาก สมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในโอกาสที่โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช ได้รับเกียรติบัตรในฐานะสถานประกอบการตัวอย่างด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดกระบี่

โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช ได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการตัวอย่างด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยมีเป้า หมายลดคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์

ทั้งนี้ โรงแรมโคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช ยังได้รับรางวัลการันตีด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel), โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน  (ASEAN Green Hotel Standard)

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit