คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และ Mini Open House ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน

09 Feb 2024

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการกิจกรรม เฉลิมฉลองวันตรุษจีน 2024 และ Mini Open House คณะศิลปศาสตร์ SPU โดยมี ดร.เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (SPUIC) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงเชิดมังกร การแสดงรำพัดจีน การร้องเพลงจีน และการเสวนาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "รู้ภาษาจีนดียังไง" กับเจ้าของเพจและช่องชื่อดัง Attention Chinese พูดยันตี๋ และกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 8 ซึ่งมีน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วม กว่า 30 โรงเรียน อาทิ การประกวดร้องเต้นประกอบเพลงจีน ประกวดเล่านิทานจีน การประกวดคัดลายมือจีน และการประกวดแฟชั่นชุดจีน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ได้ฝึกทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจีนสู่สาธารณชน รวมถึงสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ณ Exhibition Hall อาคาร 11 Zone A,C มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และ Mini Open House ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน