โปรโมชั่น 1 แถม 1 กลับมาอีกแล้ว อิ่มคุ้มไปกับมื้อเที่ยงวันธรรมดาหรือบรั้นซ์มื้อสายวันอาทิตย์

16 Jan 2024

โปรโมชั่น 1 แถม 1 กลับมาอีกแล้ว อิ่มคุ้มไปกับมื้อเที่ยงวันธรรมดาหรือบรั้นซ์มื้อสายวันอาทิตย์

โปรโมชั่น 1 แถม 1 กลับมาอีกแล้ว อิ่มคุ้มไปกับมื้อเที่ยงวันธรรมดาหรือบรั้นซ์มื้อสายวันอาทิตย์

เพลิดเพลินกับหลากหลายความอร่อยสไตล์ไทย-อิตาเลียน ที่ห้องอาหารทิวา ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีลม

เลือกเลย: ซื้อ 1 แถม 1, บุฟเฟต์บรั้นช์ + เครื่องดื่มต้อนรับ 1 แก้ว รวมน้ำดื่มและน้ำอัดลมฟรีโฟลว์ และชากาแฟ 1,950 บาทถ้วน*

ซื้อ 1 แถม 1, บุฟเฟต์อาหารกลางวัน รวมน้ำดื่ม ชา, กาแฟ 1,299 บาทถ้วน*

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อได้ที่: https://bitly.ws/39N4H

ระยะเวลาซื้อดีล: 15 มกราคม 2567 - 29 มกราคม 2567
ระยะเวลาใช้ดีล: 15 มกราคม 2567 - 30 เมษายน 2567

โปรโมชั่น 1 แถม 1 กลับมาอีกแล้ว อิ่มคุ้มไปกับมื้อเที่ยงวันธรรมดาหรือบรั้นซ์มื้อสายวันอาทิตย์