กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลฮาโลวีน

31 Oct 2023

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวถึงการกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลฮาโลวีนว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนพ.ได้เตรียมมาตรการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลฮาโลวีน โดยมอบหมายสั่งการให้โรงพยาบาลสังกัด กทม.เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินจากเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเกิดเหตุในชุมชน หรือสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีผู้บาดเจ็บ หรือป่วยฉุกเฉิน ศูนย์เอราวัณจะจัดรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินไปในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ หากประชาชนที่ประสบเหตุและมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถขอรับบริการได้ผ่านสายด่วนเรียกศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ โทร.1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลฮาโลวีน