ศูนย์เอราวัณ กทม.พร้อมร่วมมือเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.พัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่

12 Apr 2023

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิเพชรเกษม กรุงเทพฯ เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ทับซ้อนว่า ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ซึ่งเป็นเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ รวมทั้งบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมทีมกู้ชีพในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ผ่านทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน สายด่วน 1669

ศูนย์เอราวัณ กทม.พร้อมร่วมมือเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.พัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่

ทั้งนี้ ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน 8 มูลนิธิในระบบฯ ประกอบด้วย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิอาสาหนองจอก (ศูนย์ราชพฤกษ์) มูลนิธิหงส์แดง มูลนิธิกูบแดง มูลนิธิจีเต็กลิ้ม ฮู้ก๊กตึ๊ง (พิรุณ) มูลนิธิสยามรวมใจ และมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย (1) การแบ่งพื้นที่ของมูลนิธิที่ตกลงร่วมกัน เพื่อทำงานในระบบฯ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (2) ศูนย์เอราวัณ เป็นผู้ประเมินประสานสั่งการตามการร้องขอรถพยาบาลที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ พร้อมประสานมูลนิธิเจ้าของพื้นที่และประสานโรงพยาบาลปลายทางให้เตรียมพร้อมรับผู้ป่วย และ (3) ศูนย์เอราวัณ มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานการให้บริการและตรวจประเมินคุณภาพการบริการของผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้น สถานพยาบาลสังกัด กทม.ยังมีแนวทางการให้บริการ เพื่อรองรับประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการในสถานพยาบาลสังกัด กทม.ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดความแออัด โดยมีบริการต่าง ๆ เช่น การพบแพทย์หน้าจอ การบริการรักษาทางไกลผ่านระบบ Telemedicine พัฒนาแอปพลิเคชัน "หมอ กทม." ที่สามารถพบแพทย์ผ่าน video conference ได้ โดยทำงานร่วมกับระบบการรักษาพยาบาลปกตินัดหมาย จองคิว ชำระค่าบริการ เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน และเปิดให้บริการ "สายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ กทม.โทร.1646" ให้บริการคำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด 24 ชั่วโมง