เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้ง แนะแนวทางลงทุนไตรมาส 4 ปี 66: กลับสู่สินทรัพย์คุณภาพ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงที่เหมาะสม

19 Oct 2023

  • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางคุณภาพสูงและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
  • ขยายโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มใหม่ๆ เพื่อกระจายการลงทุนจากหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ออกไปยังหุ้นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่น ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีความแตกต่างกัน และพร้อมรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้น
เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้ง แนะแนวทางลงทุนไตรมาส 4 ปี 66: กลับสู่สินทรัพย์คุณภาพ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงที่เหมาะสม

เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้ง เผยแนวโน้มการลงทุนไตรมาส 4 ปี 2566 สำหรับโอกาสการลงทุนในภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในบางภูมิภาค โดยชูแนวทางการลงทุน 4 ประการ ดังนี้:

  • ลงทุนในตราสารหนี้ระยะปานกลางที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนสูง
  • ขยายโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มใหม่ๆ
  • การปรับเพิ่มการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายสู่การลงทุนเพื่อความยั่งยืน
  • บริหารความเสี่ยงผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก กลุ่มที่สร้างผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กับตลาด พร้อมกลยุทธ์รับมือกับความผันผวน

* เฟดใกล้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย*

เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้ง เชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และคาดว่าธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษจะทำเช่นเดียวกันในไม่ช้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดตราสารหนี้ ดังนั้น เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้ง จึงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางคุณภาพสูง และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในสัดส่วนมากที่สุด

*โอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มใหม่ๆ*

อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงในปัจจุบัน ส่งผลบวกต่อมุมมองการลงทุนในหุ้นเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะยังคงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ เช่นเดิม แต่เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้ง คาดว่าหุ้นในกลุ่มใหม่ๆ นอกเหนือจากบริษัท "ยอดนิยมทั่วไป" จะมีการเติบโตไปด้วยกันกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของหุ้นในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ตลอดจนภาคการเงิน สินค้าฟุ่มเฟือย และสินค้าสุขภาพ

แนวคิดนี้ยังรวมถึงการกระจายพอร์ตการลงทุนในประเทศอื่นด้วย ทั้งนี้ นอกจากการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ แล้ว ทีมวิเคราะห์ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนหุ้นในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และบราซิล โดยมองว่าการลงทุนในอินเดียและอินโดนีเซียมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีอันเป็นผลมาจากความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็วของอินเดีย

สำหรับทิศทางการลงทุนระยะยาว เอชเอสบีซี ไพรเวทแบงก์กิ้ง ได้เพิ่มธีมใหม่เข้ามาอีกสองธีมสำหรับการลงทุนในสหรัฐฯ จากที่เคยมุ่งเน้นไปที่การปรับตัวอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคชาวอเมริกันเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันเราหันมาให้ความสำคัญกับธีมอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ตลอดจนธีมเกี่ยวกับนวัตกรรมและโอกาสในหมวดหมู่การดูแลสุขภาพของชาวอเมริกัน ทั้งนี้ มุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่าโกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้ง มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ อีกทั้งยังเปิดกว้างสำหรับการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ อีกด้วย

*การลงทุนในการเปลี่ยนผ่านสู่การลงทุนเพื่อความยั่งยืน*

นโยบายการลงทุนภาครัฐเพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจตามนโยบายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) เป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภูมิภาคมีความยั่งยืนในระยะยาวด้วย เราแนะนำการลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริโภคพลังงาน กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสมดุลทางธรรมชาติของโลก หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานเป็นพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย

*การรับมือกับความผันผวนของตลาด*

เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวท แบงก์กิ้ง แนะนำการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูง และใช้กลยุทธ์รับมือความผันผวน เพื่อกระจายกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนของหลักทรัพย์ให้หลากหลายและลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในตลาด

นายวิลเลม เซลส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนระดับโลก  เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้งแอนด์เวลธ์ กล่าวว่า "ตราสารหนี้และหุ้นมีแนวโน้มที่เติบโตจะไปได้ดีภายหลังจากที่เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้น ธนาคารเอชเอสบีซีจึงแนะนำให้นักลงทุนกระจายการลงทุนแทนที่จะเก็บในรูปของเงินฝาก แต่ต้องให้ความสำคัญกับการเลือกลงทุนในกลุ่มที่มีคุณภาพสูง เช่น พันธบัตรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงและบริษัทที่มีรายได้แข็งแกร่ง ในส่วนของทิศทางการลงทุนตามธีมนั้น เรายังคงเชื่อมั่นในการเติบโตเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจในเอเชีย รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ซึ่งเทรนด์เหล่านี้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้เราคงมุมมองการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสและผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากเทรนด์ดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง"

นางฟาน ชุค วาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนประจำภูมิภาคเอเชีย เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้งแอนด์เวลธ์ เสริมว่า "จากโอกาสในการเติบโตเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในเอเชีย เราใช้วิธีกระจายการลงทุนในหลากหลายรูปแบบและมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยแบบจำเพาะเจาะจงที่สามารถสร้างความแตกต่างในการเติบโตและนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเราให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยด้วยการเน้นที่การลงทุนในอินเดียและอินโดนีเซีย เนื่องจากเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตเชิงโครงสร้างที่ดีในระยะยาว และสอดคล้องกับแนวคิดการลงทุน "เสือผงาดแห่งเอเชีย หรือ Asia's Rising Tigers" ของธนาคารเอชเอสบีซี นอกจากนั้น เรายังมองเห็นโอกาสการเติบโตในเอเชียที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่สำคัญ เช่น การมีผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางมากขึ้น การปรับห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาเราได้ปรับการลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงลดลง โดยเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในจีนแผ่นดินใหญ่ สายการบินต่างๆ ในเอเชีย ธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง สินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึงธุรกิจเกมส์ในมาเก๊า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธีมใหม่ของเราที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเอเชีย เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าธุรกิจเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวในระดับภูมิภาคและการที่มีจำนวนผู้บริโภคในภาคการบริการเพิ่มขึ้น"

เอชเอสบีซี โกลบอล ไพรเวทแบงก์กิ้ง แนะแนวทางลงทุนไตรมาส 4 ปี 66: กลับสู่สินทรัพย์คุณภาพ เพื่อผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงที่เหมาะสม