สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวังชิ้น

06 Oct 2023

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวังชิ้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวังชิ้น