กทม.ประสาน กฟน.แก้ไขฝาบ่อพักชั่วคราว-ตรวจสอบผิวจราจรแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถ.ศรีนครินทร์

14 Nov 2023

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนบริเวณแยกพัฒนาการ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก สายสีเหลือง ถนนทรุดทั้งสองฝั่งว่า สนย.ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุดังกล่าวพบว่า เป็นงานก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนศรีนครินทร์ จึงได้ประสาน กฟน.ดำเนินการแก้ไขฝาบ่อพักชั่วคราวให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว

กทม.ประสาน กฟน.แก้ไขฝาบ่อพักชั่วคราว-ตรวจสอบผิวจราจรแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถ.ศรีนครินทร์

ส่วนการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ สนย.ได้ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสภาพผิวจราจรให้พร้อมใช้งานและตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงเร่งปรับปรุงถนน เพื่อคืนพื้นที่ผิวจราจรให้เรียบร้อยแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจร

กทม.ประสาน กฟน.แก้ไขฝาบ่อพักชั่วคราว-ตรวจสอบผิวจราจรแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถ.ศรีนครินทร์