กทม.เร่งรัด รฟม.-กฟน.คืนผิวจราจรถนนลาดพร้าวเพิ่มความคล่องตัว ลดปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า

26 May 2023

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อวิจารณ์รถจักรยานยนต์จำนวนมากขี้นมาขับขี่บนทางเท้าถนนลาดพร้าว ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการจราจรติดขัดและพื้นผิวจราจรลดลงเพราะมีการก่อสร้างหลายโครงการว่า ถนนลาดพร้าวอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีการปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องและฝั่งขาออก 1 ช่อง ซึ่ง กทม.ได้ประสาน รฟม.และ กฟน.ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างและคืนพื้นผิวจราจรในถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.66 และฝั่งขาออกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.66 เมื่อคืนพื้นผิวจราจรเสร็จทั้งหมดแล้ว จะทำให้การจราจรมีความคล่องตัวขึ้นและช่วยลดปัญหารถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับขี่บนทางเท้า

กทม.เร่งรัด รฟม.-กฟน.คืนผิวจราจรถนนลาดพร้าวเพิ่มความคล่องตัว ลดปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า

นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม.กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดบริเวณหน้าซอยลาดพร้าว 124 และ 126 พบว่า มีรถจักรยานยนต์จำนวนมากขี้นมาขับขี่บนทางเท้าถนนลาดพร้าวตลอดเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.30-08.00 น. โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจได้จัดการจราจรให้รถวิ่งเข้าซอยลาดพร้าว 126 วิ่งลัดไปซอยลาดพร้าว 120 ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันได้ประสานสถานีตำรวจนครบาล (สน.) วังทองหลาง เร่งระบายรถบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม ฝั่งขาเข้าไปถนนพระราม 9 เพื่อช่วยแก้ไขการจราจรติดต่อเนื่องถนนลาดพร้าว

ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้ตั้งจุดจับ-ปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยหมุนเวียนสถานที่ในพื้นที่เขต ซึ่งไม่พบการฝ่าฝืนบนถนนลาดพร้าวขาเข้า ส่วนการแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับ สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่อง หากไม่ยินยอมให้ปรับจะส่งดำเนินคดี รวมถึงการจับปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยในเดือน มี.ค.66 ดำเนินการจับปรับจำนวน 15 ราย เป็นเงิน 21,000 บาท เดือน เม.ย.66 จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 22,500 บาท

กทม.เร่งรัด รฟม.-กฟน.คืนผิวจราจรถนนลาดพร้าวเพิ่มความคล่องตัว ลดปัญหารถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า