เจเอ โซลาร์ เผยโมดูลเอ็นไทป์ผ่านการประเมิน EPD ในนอร์เวย์และอิตาลี

23 Nov 2023

เจเอ โซลาร์ (JA Solar) ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงชั้นนำ ได้รับการยกย่องจากความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนอีกครั้ง หลังจากที่ผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มของบริษัทผ่านการประเมินฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (Environmental Product Declaration หรือ EPD) โดยสถาบัน Kapstan ของฝรั่งเศส ซึ่งนำไปสู่การขึ้นทะเบียนในระบบ EPD ของประเทศนอร์เวย์และอิตาลี ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเจเอ โซลาร์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และการใช้แนวปฏิบัติด้านการผลิตที่ยั่งยืน ยังคงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอิสระ ซึ่งช่วยส่งเสริมอิทธิพลและความสามารถในการแข่งขันของเจเอ โซลาร์ ในตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ระดับไฮเอนด์

เจเอ โซลาร์ เผยโมดูลเอ็นไทป์ผ่านการประเมิน EPD ในนอร์เวย์และอิตาลี

EPD เป็นฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 3 ซึ่งอิงมาตรฐาน ISO14025 โดยมีการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) เพื่อเปิดเผยผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย์ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การบริโภค ไปจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย ดังนั้น EPD จึงถือเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ทรงพลังที่สุดสำหรับภาครัฐในการจัดซื้อและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการผ่านการประเมิน EPD แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลในแทบทุกประเทศในยุโรป

โมดูลพีไทป์ (p-type) และโมดูลเอ็นไทป์ (n-type) รุ่นดีปบลู 4.0 โปร (DeepBlue 4.0 Pro) ของเจเอ โซลาร์ ผ่านการประเมิน EPD ในนอร์เวย์และอิตาลีในครั้งนี้ โดยโมดูลเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงว่ามีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential หรือ GWP) ในระดับต่ำ ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำว่าผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์หลัก ๆ ทั้งหมดของเจเอ โซลาร์ ได้รับการยอมรับมากขึ้นในตลาดระดับไฮเอนด์ทั่วโลก อีกทั้งยังเน้นย้ำให้เห็นถึงความก้าวล้ำและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเจเอ โซลาร์ ในยุคโมดูลเอ็นไทป์

เจเอ โซลาร์ ยึดมั่นในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด อีกทั้งยังพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ โดยในปี 2565 เจเอ โซลาร์ ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน "Green to Green, Green to Grow, Green to Great"

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2284175/JA_Solar_s_n_type_Products_Pass_EPD_Assessment_Norway_Italy.jpg

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit