โรงงานผลิตของทรินา โซลาร์ ได้รับการยกย่องเป็นโรงงานสีเขียวระดับชาติ

29 Nov 2023

โรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ของทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ในเมืองซูเฉียน มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ได้รับการจัดอันดับจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ให้อยู่ในรายชื่อโรงงานสีเขียวระดับชาติ การติดอันดับนี้สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งในความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงงานสีเขียวคือโรงงานที่ใช้ที่ดินอย่างชาญฉลาด พยายามเลี่ยงไม่ใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย นำหลักปฏิบัติในการผลิตที่สะอาดมาใช้ จัดการของเสียอย่างชาญฉลาด ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ และดำเนินการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทรินา โซลาร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะ และส่งเสริมพลังงานสีเขียวอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าสะอาดผ่านโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ และมุ่งมั่นที่จะใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิต ตลอดจนกำจัดหรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินโรงงานสีเขียวถึง 99.4 คะแนน

ผลการประเมินความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานเซลล์แสงอาทิตย์ของทรินา โซลาร์

ตัวชี้วัดเบื้องต้นโครงสร้างพื้นฐานระบบการจัดการการลงทุนทรัพยากรพลังงานผลิตภัณฑ์การปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมสมรรถนะคะแนนรวม
คะแนน201515101029.4099.40

ทรินา โซลาร์ ดำเนินงานตามพันธกิจ "พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทุกคน" (Solar Energy for All) โดยได้ผลักดันการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ และยั่งยืนอย่างจริงจัง ตามปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โมดูลเวอร์เท็กซ์ (Vertex) ขนาด 210 มม. ทั้งหมดที่ทรินา โซลาร์ พัฒนาขึ้นนั้นได้รับการรับรองแอลซีเอ (LCA) และใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากทียูวี ไรน์แลนด์ (T?V Rheinland) เมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ ทรินา โซลาร์ ยังติดทำเนียบบริษัทนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของฟอร์บส ไชน่า (Forbes China ESG Innovative Companies) ประจำปีนี้ด้วย และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านการลดการปล่อยคาร์บอนในสหภาพยุโรป ส่วนโรงงานผลิตของบริษัทฯ ในเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง ได้รับการยกย่องเป็นโรงงานคาร์บอนเป็นศูนย์โดยทีไอกรุ๊ป (TiGroup) ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับการยกย่องเช่นนี้

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ ทรินา โซลาร์ มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกส่วนที่ทำได้ บริษัทฯ จะยังคงผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงต่อไป ในขณะที่เป็นผู้นำในการผลักดันไปสู่อนาคตพลังงานสีเขียว