กทม.จัดเจ้าหน้าที่-เครื่องจักรเร่งแก้ปัญหาสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งพังถล่ม

11 Mar 2024

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขกรณีสะพานปูนที่ใช้ข้ามคลองหลวงแพ่ง ระหว่างรอยต่อ จ.ฉะเชิงเทราและเขตลาดกระบังพังถล่มว่า สนย.ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้ประสานสำนักงานเขตลาดกระบังลงพื้นที่ตรวจสอบและสนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าแก้ไขปัญหาสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งถล่ม โดยเบื้องต้นสำนักงานเขตลาดกระบังได้กั้นแนวพื้นที่ห้ามเข้า แต่ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวยังสามารถเข้า-ออกได้จากฝั่ง จ.ฉะเชิงเทรา หลังจากนี้จะได้ตรวจสอบและวางแผนเข้าดำเนินการแก้ไข เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่สองฝั่งคลองต่อไป

กทม.จัดเจ้าหน้าที่-เครื่องจักรเร่งแก้ปัญหาสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งพังถล่ม