Harbour.Space@UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ

21 Feb 2024

Harbour.Space@UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับโรงเรียนอัสสัมชัญ ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะของนักเรียนนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ ภราดา ดร.อาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบันร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

Harbour.Space@UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ

Harbour.Space@UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ