ททท. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ Thais Always Care คนไทยใส่ใจเสมอ เชิญ KOLs ชาวต่างชาติเที่ยวไทย สัมผัสบรรยากาศท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างการรับรู้รวมแล้วกว่า 70 ล้านคน-ครั้ง

23 Feb 2024

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความสำเร็จโครงการ Thais Always Care คนไทยใส่ใจเสมอ ใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกนำเสนอความสวยงามและเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย เผยแพร่ผ่าน KOLs ชาวต่างชาติกว่า 80 คน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสื่อสารความห่วงใย สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างการรับรู้รวมกว่า 70 ล้านคน-ครั้ง

ททท. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ Thais Always Care คนไทยใส่ใจเสมอ เชิญ KOLs ชาวต่างชาติเที่ยวไทย สัมผัสบรรยากาศท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างการรับรู้รวมแล้วกว่า 70 ล้านคน-ครั้ง

โครงการ Thais Always Care คนไทยใส่ใจเสมอ ได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัล คอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสื่อสารความห่วงใยจากใจคนไทยไปสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ภายใต้แนวคิด "Land of Care" โดยความหมายของคำว่า 'CARE' ประกอบด้วย 'C = Compassion' ความเห็นอกเห็นใจ สะท้อนถึงความมีอัธยาศัยไมตรีและน้ำใจของคนไทย 'A= Assistant' คนไทยพร้อมช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว 'R = Relief' มาเที่ยวไทยแล้วผ่อนคลายสบายใจ สบายกาย สบายกระเป๋า 'E = Elevate' ยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

ภายใต้การดำเนินโครงการ Thais Always Care คนไทยใส่ใจเสมอ ททท. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยการใช้ Influencer Marketing จัดทำคอนเทนต์พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมิติต่าง ๆ ได้แก่ Food, Faith, Soft Power, Leisure, และ Shopping เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ นครปฐม พัทยา เกาะสมุย และภูเก็ต เป็นต้น เผยแพร่ โดย KOLs ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียง เช่น Momo โมโม่ ช่องทางประชาสัมพันธ์ ??MOMO (QiseMOMO ชีซื่อโมโม่ ) : Follower Weibo 2,067,000 ผู้ติดตาม Jiajia เจียเจีย ช่องทางประชาสัมพันธ์ ???? (Jiajiarena เจียเจียเหรินอา) : Follower Weibo 3,645,000 ผู้ติดตาม Weiwei เว่ยเว่ย ช่องทางประชาสัมพันธ์ ???? (Weiweiluxing เวยเวยหลู่สิง) : Follower Weibo 2,038,000 ผู้ติดตาม Anastasiia Romakh ช่องทางประชาสัมพันธ์ anastasia_romakh : Follower Instagram 1,502,440 ผู้ติดตาม Irina Kolesnikova ช่องทางประชาสัมพันธ์ Irina Kolesnikova : Follower Instagram 796,000 ผู้ติดตาม Travis Leon Price ช่องทางประชาสัมพันธ์ travisleon1 : Follower Instagram 190,000 ผู้ติดตาม Alex Loktionov ช่องทางประชาสัมพันธ์ loktitravel : Follower Instagram 88,100 ผู้ติดตาม ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำ อาทิ Weibo, Douyin, Xiaohongshu Instagram, Tiktok เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โครงการ Thais Always Care คนไทยใส่ใจเสมอ มี KOLs ร่วมประชาสัมพันธ์กว่า 40 คน สามารถสร้างการรับรู้รวมแล้วกว่า 70 ล้านคน-ครั้ง โดยในช่วงระยะเวลาที่เหลือของโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ จะมี KOLs ชาวต่างชาติอีก 40 คน มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองไทยที่ปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการจะสามารถสร้างการรับรู้รวมกว่า 100 ล้านคน-ครั้ง

ททท. คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป

ททท. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ Thais Always Care คนไทยใส่ใจเสมอ เชิญ KOLs ชาวต่างชาติเที่ยวไทย สัมผัสบรรยากาศท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างการรับรู้รวมแล้วกว่า 70 ล้านคน-ครั้ง