"65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน" จัดงานครั้งยิ่งใหญ่วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2567

22 Feb 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. "65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครบ 65 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่า ดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย

"65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน" จัดงานครั้งยิ่งใหญ่วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2567

รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ กิจกรรมภาคเช้า-สาย พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 19 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวระลึกถึงทวาปูชนียจารย์ พิธีวางพวงมาลารูปปั้น โดยมี รศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ กล่าวรายงาน จากนั้น อดีตอธิการบดี และครอบครัวใจจงกิจ วางพวงมาลารำลึกถึงอาจาริยคุณ ผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน ร่วมวางดอกไม้รำลึกเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงอาจาริยคุณ"ทวาปูชนียาจารย์" ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dip. Ing. Karl Stuetzle ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กิจกรรมภาคบ่าย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานมอลโล่รางวัลพิธีประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังสี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว รายงาน ณ หอประชุมประดู่แดง จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และเยี่ยม ชมบูธนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ บูธนิทรรศการเทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี ระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีพลังงานและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรและ อาหาร เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน และผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ อาทิ ดาวเทียม KNACKSAT หุ่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot แชมป์หุ่นยนต์ 9 สมัย เครื่องดื่ม ผงพร้อมชงจากสารสกัดมะระขี้นก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัตว์เลี้ยงไบโอแคลเซียมอัดเม็ดจากเปลือกหอยแมลงภู่ ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles (EVs) ระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ และเทคโนโลยี พลังงานและพลังงานทดแทน ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมภาคค่ำ ดร. แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล (Dr. Ernst Reichel) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน "65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน" ด้วยการบูรณาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นไฮไลท์ในพิธีเปิด และประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ บุคคลเกียรติยศ มจพ. ประจำปี 2567 จากนั้น ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ลำดับต่อมา ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคลากร นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ /บุคลากรดีเด่น/ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย และผู้ให้การสนับสนุน มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานจำนวนมาก สามารถชมผ่านกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/ หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th

"65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน" จัดงานครั้งยิ่งใหญ่วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2567