NPS สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

16 Feb 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ส่งความสุขแก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 26 โรงเรียน และ 11 หน่วยงาน ในพื้นที่ อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึง พื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ ตำบลหาดนางแก้วและตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบจักรยาน ส่งเสริมพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้ความสำคัญกับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืน

NPS สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567