ร่วมตอนรับคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567

16 Feb 2024

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ปลัดอำเภอเขาย้อย ผู้แทนส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปรงเพื่อการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567 โดยคณะกรรมการและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองปรงเพื่อการเกษตร มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของวิสาหกิจชุมชนให้คณะทำงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นต้วแทนในการประกวดวิสาหกิจชุมชนที่เด่น ระดับเขตต่อไป ณ ศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมตอนรับคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567

ร่วมตอนรับคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567