ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอ | newswit

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566 – 26 May
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ – 30 Mar
NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร – 11 Jan
วช. เชิญชวนร่วมงาน ส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง
วช. เชิญชวนร่วมงาน ส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง
ประจำปี 2565 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเพิ่มมูลค่า สร้างอัตลักษณ์ส้มน่านสีทอง 07 Dec
NPS ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร
NPS ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร
สนับสนุนกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ – May 2022
วว.มอบต้นกล้าพริกขี้หนูจำนวน 2,000
วว.มอบต้นกล้าพริกขี้หนูจำนวน 2,000
ต้น ใช้ในโครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร – ดร.ชุติมา May 2020
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
แจ้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี – Oct 2019
ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง
ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง
(MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 – Aug 2019
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อยจัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อยจัดเวทีชุมชนนาแปลงใหญ่
มุ่งลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ – Feb 2019
เกษตรอำเภอเขาย้อยขับเคลื่อน Smart
เกษตรอำเภอเขาย้อยขับเคลื่อน Smart
Farmer ถ่ายทอดความรู้จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล – Dec 2018
ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อย จัดเวทีชุมชน
ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อย จัดเวทีชุมชน
ครั้งที่ 1 กิจกรรมการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย – May 2018