ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอ | newswit

เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด PM2.5 – ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ 22 Jan
กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก
กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลัง สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก
ลุยสาธิตวิธีปราบ 2 แมลงศัตรูมะพร้าว สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร – จากปัญหาความรุนแรงของแมลงศัตรูมะพร้าวที่เกิดขึ้น 15 Nov
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมดำเนินการโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566 – 07 Jul
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมคัดเลือกเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566 – May 2023
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ – Mar 2023
NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
NPS สนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร – Jan 2023
วช. เชิญชวนร่วมงาน ส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง
วช. เชิญชวนร่วมงาน ส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง
ประจำปี 2565 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเพิ่มมูลค่า สร้างอัตลักษณ์ส้มน่านสีทอง Dec 2022
NPS ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร
NPS ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร
สนับสนุนกิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ – May 2022
วว.มอบต้นกล้าพริกขี้หนูจำนวน 2,000
วว.มอบต้นกล้าพริกขี้หนูจำนวน 2,000
ต้น ใช้ในโครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร – ดร.ชุติมา May 2020
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ภาพข่าว: เกษตรเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
แจ้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี – Oct 2019
ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง
ภาพข่าว: เกษตรอำเภอเขาย้อยจัดทำบันทึกข้อตกลง
(MOU) เชื่อมโยงตลาดข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1 – Aug 2019