SPU จัดกิจกรรมจิตอาสา "SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม" ณ โรงเรียนบ้านมาบนาดี จ.ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs

01 Apr 2024

ม.ศรีปทุม มุ่ง SDGs สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมรักษ์โลก ปันน้ำใจให้น้อง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา บ่มเพาะต้นกล้ากีฬา วางรากฐานการศึกษา สู่เยาวชน รร.บ้านมานาดี จ.ฉะเชิงเทรา

SPU จัดกิจกรรมจิตอาสา "SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม" ณ โรงเรียนบ้านมาบนาดี จ.ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตชลบุรี ผนึกกำลังจิตอาสา ร่วมรักษ์โลก แบ่งปันน้ำใจ สู่การสร้างสังคมแห่งความสุข ตามแนวทาง SDGs มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา ม.ศรีปทุม บางเขน พร้อมด้วย อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านมาบนาดี จ.ฉะเชิงเทรา ทำกิจกรรมจิตอาสา (SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม) ผ่านโครงการ พัฒนาบุคลากร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา SPU ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์วิลาศ คำภาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบนาดี ให้การต้อนรับ จากนั้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมแบ่งปัน ด้วยการนำอุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ รองเท้า ถุงเท้า อุปกรณ์กีฬา ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆนักเรียน นอกจากนี้ ได้ทำกิจกรรมร่วมรักษ์โลก ด้วยการร่วมกัน "ปลูกต้นไม้พะยุง"

เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs  และปิดท้ายด้วย กิจกรรมเปิดคลินิกกีฬา ทำการสอนทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับน้องๆเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านมาบนาดี ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ผอ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสา ลักษณะนี้ ทาง SPU ได้มีความตั้งใจจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และทุกๆปีเราก็จะนำสิ่งของมาให้กับนักเรียนครบกันทุกคน เช่นรองเท้าถุงเท้า ซึ่งได้รับความกรุณาจากศิษย์เก่าของ ม.ศรีปทุม ตรงนี้ดีใจกับเด็กๆ ทุกคนด้วย...ทางด้าน อ.สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี กล่าวว่า...เป็นวัฒธรรมกันไปแล้วที่ วิทยาเขตชลบุรีได้ร่วมกับกิจการนักศึกษา ที่ได้มาออกร่วมทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้เป็นประจำทุกปี ต้องขึ้นม ณ โอกาสนี้ด้วย และในปีนี้ เราได้นำรองเท้าถุงเท้ามาแจกให้กับเด็กๆ ครบทุกคน ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันบริจาคร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับ...

ทางด้าน อาจารย์วิลาศ คำภาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบนาดี กล่าวว่า...ขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอย่างมากที่กรุณากับโรงเรียนเล็กๆ ซึ่งโรงเรียนของเรามักจะถูกมองข้ามตลอด ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมดีๆและได้รองเท้าถุงเท้าครบกันทุกคน เด็กๆ มีความสุขกันมาก ต้องขอบพระคุณทางผู้บริหารอย่าง อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม อ.สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน และทุกๆท่านมาในที่นี่เป็นอย่างมากครับ และขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองๆกันทุกครับ

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #จิตอาสา #กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

SPU จัดกิจกรรมจิตอาสา "SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม" ณ โรงเรียนบ้านมาบนาดี จ.ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs