เต็ดตรา แพ้ค จับมือพันธมิตรบริจาควัสดุก่อสร้างรีไซเคิล ช่วยเหลือโรงเรียนและบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย

18 Mar 2024

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก นำโดยนายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และพันธมิตรโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้างรีไซเคิลแก่โรงเรียนและผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยร่วมกันนำแผ่นหลังคา วงกบประตู และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็นมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ 19 หมู่บ้านของอำเภอสุคิริน และโรงเรียนราชพัฒนาในอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เต็ดตรา แพ้ค จับมือพันธมิตรบริจาควัสดุก่อสร้างรีไซเคิล ช่วยเหลือโรงเรียนและบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ ทั้งเต็ดตรา แพ้ค มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บริษัทอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด และพันธมิตรอื่น ๆ ได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่จำเป็นในการก่อสร้างและฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยในพื้นที่อำเภอสุคิริน ได้ร่วมบริจาคหลังคา 418 แผ่นและวงกบประตู 57 ชุด และสำหรับโรงเรียนราชพัฒนา ร่วมบริจาคหลังคา 45 แผ่น อิฐอีโค่บล็อก 400 ก้อน และแผ่นไม้อีโค่เพื่อใช้ในการก่อสร้างโต๊ะและเก้าอี้ในโรงอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านการรีไซเคิลอย่างบริษัทแอดวานซ์ แมท จำกัด และ บริษัทเอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งสนับสนุนการผลิตแผ่นหลังคาและวงกบประตูรีไซเคิลตามลำดับ สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ยังได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทแก่โรงเรียนราชพัฒนาเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มเติม

อาสาสมัครจากทั่วประเทศซึ่งร่วมระดมกำลังกับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมและนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับมาแปรรูปใหม่ให้เป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งพลังใจและความพยายามร่วมกันในการช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนและโรงเรียนราชพัฒนาด้วยวัสดุที่ยั่งยืน และส่งเสริมแนวทางการสร้างสรรค์ชุมชนชาวนราธิวาสให้มีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้น

โครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น แผ่นหลังคา แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนัง วงกบประตูและกรอบหน้าต่าง หลังจากนั้นจึงส่งมอบวัสดุเหล่านั้นเพื่อนำไปสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้คนที่กำลังตกอยู่ในความยากลำบากในประเทศไทย

จากซ้ายไปขวา

  1. คุณวิศรุจน์ จันแป้น กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอดวานซ์ แมท จำกัด
  2. คุณสมยศ วัฒน์พาณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด
  3. คุณปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
  4. คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
  5. คุณเบญจมา โอฬารสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
  6. คุณญาณิศา รัตนโฆสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
  7. คุณคณิต จิตรมาตร หัวหน้าแผนกสจ๊วต และผู้แทนคณะกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ