ม.มหิดลสร้างสรรค์เพลง 'เคียงข้างเธอ' เพื่อพยาบาลผู้อุทิศ

08 Mar 2023

ในวันนี้ "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีเพลงประจำสถาบันฯ "เคียงข้างเธอ" ที่ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ"คนไทยคนแรก" ผู้สามารถคว้ารางวัล The Charles Ives Awards สาขาการประพันธ์ดนตรี จากองค์กรเก่าแก่และมีชื่อเสียงด้านดนตรีระดับโลก American Academy of Arts and Letters

ม.มหิดลสร้างสรรค์เพลง 'เคียงข้างเธอ' เพื่อพยาบาลผู้อุทิศ

เมื่อโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ประสานกับนัก ประพันธ์ดนตรีคลาสสิกระดับโลก ให้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลงประจำสถาบัน สิ่งที่ได้คือ ผลงานศิลปะที่ควรค่าแก่การจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ 55 ปีของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ผลงานการประพันธ์ของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลั่นออกมาจากหัวใจรักในงานศิลปะที่เปี่ยมด้วยคุณค่า "ความงามในความหมาย" ทั้งในและระหว่างบรรทัดห้าเส้น

ดังนั้นเพลง "เคียงข้างเธอ" ที่แต่งแต้มความงามให้เกิดขึ้นในทุกดวงใจในทุกครั้งที่ได้ยิน ด้วยความตั้งใจที่จะบอกให้ผู้ฟังรู้ว่า ในวันที่อ่อนล้าหมดแรงยังมี "พยาบาล" ทำหน้าที่ "ผู้อุทิศ" คอยดูแลเคียงข้าง

"วันที่อ่อนล้า หมดพลัง ท้อแท้ วันที่อ่อนแอ หมดหวังในใจหมดแรงกำลัง จะก้าวเดินต่อไป ไม่เหลือคนรอบกายให้พักพิง

เธอยังมีฉัน เมื่อหมดพลัง ท้อแท้ เธอยังมีฉันเมื่อหมดหวังในใจ

หมดแรงกำลัง จะก้าวเดินต่อไป ไม่มีคนรอบกาย ยังมีฉัน

จะอุทิศแรงกาย เพื่อดูแลทุกคน เปรียบดั่งน้ำชโลมดับความร้อนรุ่ม

จะอุทิศแรงใจ ส่งไปทุกแห่งหน เพื่อทุกคนคลายความทุกข์ใจ

จะอุทิศเวลา ให้เธอพักพิง อยู่ตรงนี้ คอยเป็นกำลังให้เธอ

ไม่ว่าทุกข์เพียงใด เหนื่อยเพียงไหน อย่ายอมแพ้

ฉันยังคอยดูแล รักและหวังดี ห่วงเธอเสมอมา เคียงข้างเธอตลอดไป"

ทุกบททุกตอนของเนื้อร้องมีความหมายและท่วงทำนองที่เชื่อมโยงส่งถึงกัน ตอกย้ำถึงบทบาทของความเป็น "ผู้อุทิศ" ให้ฝังรากหยั่งลึกลงไปในทุกหัวใจของผู้ได้ยินได้ฟัง โดยใช้จังหวะเพลง (tempo) 80 BPM (Beats Per Minute) ซึ่งใช้กับเพลงแนว Easy listening ที่เป็นจังหวะเดียวกับเพลงที่ใช้ใน "ดนตรีบำบัด" ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นแล้วว่า "ดีต่อหัวใจ"

และที่สำคัญ นอกจาก "เคียงข้างเธอ" จะได้รับการออกแบบให้เป็นเพลงที่ฟังแล้วเหมือนมี "เทพีผู้พิทักษ์" คอยดูแลเคียงใกล้ ยังสามารถใช้เป็น "ต้นแบบ" ประกอบการเรียนการสอนวิชาการประพันธ์ดนตรีให้กับนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาดนตรีทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็นผู้สร้าง "พยาบาลแห่งอนาคต" ให้เป็นภาพลักษณ์ของ"โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่ ยังเป็นเบื้องหลังสำคัญผู้ผลักดันให้"โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ได้มีเพลงประจำสถาบันที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันมา

ในขณะที่เพลง "รามาฯ ศรีสง่า" ฟังแล้วเกิดความฮึกเหิมด้วยความภาคภูมิใจใน "เกียรติอันสูงส่ง" ของพยาบาลรามาธิบดี เพลง "เคียงข้างเธอ" แห่งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จะคอย "กล่อมโลก" ด้วยท่วงทำนองอันอบอุ่นอ่อนโยน ซึ่งสื่อได้ถึง "ความดีงาม" ดุจ "ชุดขาวของพยาบาล" ผู้ทำหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยอยู่ไม่ห่าง เปรียบเหมือนดั่ง "หยิน" และ "หยาง" ที่คอยหนุนส่งพลังซึ่งกันและกันได้อย่างสมดุล

และจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ"ความใฝ่ฝัน" ของทุกหัวใจคนไทยที่แม้ไม่ได้เป็นพยาบาล แต่ก็สามารถลุกขึ้นมาดูแลซึ่งกันและกันได้เฉกเช่นเดียวกัน

พร้อมเป็นกำลังใจให้พยาบาลผู้อุทิศ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกความใฝ่ฝันได้ที่ https://youtu.be/o9NxF-XqL7g

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ม.มหิดลสร้างสรรค์เพลง 'เคียงข้างเธอ' เพื่อพยาบาลผู้อุทิศ