ข่าวประชาสัมพันธ์มหิดลฯ | newswit

ม.มหิดลสานสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมหลักสูตร
ม.มหิดลสานสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมหลักสูตร
2 ปริญญารับนศ.พยาบาลจีนเรียนพยาบาลรามาธิบดี – ซึ่งจัดอยู่ใน 10 17:23
ม.มหิดลร่วมพัฒนา AI เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม.มหิดลร่วมพัฒนา AI เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 09:02
EXIM BANK จับมือ TNSC และ CMMU
EXIM BANK จับมือ TNSC และ CMMU
สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมและแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน – 30 May
เปิดบ้านมหิดลอินเตอร์ 2566 –
เปิดบ้านมหิดลอินเตอร์ 2566 –
เหล่านักสำรวจ DEK67 ที่ชอบการเรียนสายอินเตอร์ ห้ามพลาดลงทะเบียนได้เลย! เพียงแอดไลน์ @muicopendays 30 May
PROEN เซ็น MOU มหาวิทยาลัยมหิดล
PROEN เซ็น MOU มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุน Cloud Platform as a Service – 29 May
ม.มหิดลแนะดูแลโรคหัวใจในกลุ่มดาวน์ซินโดรมอย่างยั่งยืน
ม.มหิดลแนะดูแลโรคหัวใจในกลุ่มดาวน์ซินโดรมอย่างยั่งยืน
มอบโอกาส-หยุดตีตรา – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล 29 May
ม.มหิดล-ไบโอเทค ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ม.มหิดล-ไบโอเทค ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
วิจัยเชื่อมโยงเกษตร-อาหาร-สุขภาพ – รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 26 May
วิศวะมหิดล เปิดประสบการณ์บริหารความเป็นเลิศเพี่อความยั่งยืน
วิศวะมหิดล เปิดประสบการณ์บริหารความเป็นเลิศเพี่อความยั่งยืน
ในงาน The 21st Thailand Quality Award, Winner Conference – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 May
ม.มหิดลพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมิกส์
ม.มหิดลพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีจีโนมิกส์
เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง – ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ 26 May
ม.มหิดลเสนอปรับดัชนีคุณภาพอากาศเพิ่มข้อมูลแนะนำสุขภาพ-สร้างห้องปลอดมลพิษในกทม.
ม.มหิดลเสนอปรับดัชนีคุณภาพอากาศเพิ่มข้อมูลแนะนำสุขภาพ-สร้างห้องปลอดมลพิษในกทม.
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กาญจนสุธา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 24 May
ทีมนศ.วิศวะมหิดล คิดค้น ระบบดิซาสเตอร์ลิ้งค์
ทีมนศ.วิศวะมหิดล คิดค้น ระบบดิซาสเตอร์ลิ้งค์
(DisasterLink) สื่อสารฉุกเฉินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 May
เดนท์สุ จับมือ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย
เดนท์สุ จับมือ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย
เปิดตัวโครงการ 'เดนท์สุ อัลฟ่า' ชวนนิสิต นักศึกษา กว่า 100 คน ร่วม workshop เฟ้นหาสุดยอด Young Talents และ Creative 23 May
ม.มหิดลเชิดชู 'นักแบบจำลองคณิตศาสตร์'
ม.มหิดลเชิดชู 'นักแบบจำลองคณิตศาสตร์'
อาชีพท้าทายทางรอดมวลมนุษยชาติ – รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ โหมดชัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 May
4 นวัตกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน
4 นวัตกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน
Mahidol Engineering Maker Expo 2023 จัดโดยวิศวะมหิดล – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานเปิดงาน 19 May
ม.มหิดลแนะทางออกท่องเที่ยวยั่งยืนเสริมสุขภาวะ
ม.มหิดลแนะทางออกท่องเที่ยวยั่งยืนเสริมสุขภาวะ
ใส่หัวใจสีเขียว – รองศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์ 19 May
ม.มหิดลห่วงผู้ป่วยเด็กภาวะอ้วนเสี่ยงวิกฤติไข้เลือดออกช่วงเข้าหน้าฝน
ม.มหิดลห่วงผู้ป่วยเด็กภาวะอ้วนเสี่ยงวิกฤติไข้เลือดออกช่วงเข้าหน้าฝน
– อาจารย์ แพทย์หญิงโรจนี เลิศบุญเหรียญ อาจารย์กุมารแพทย์ประจำสาขาเวชบำบัดวิกฤต 19 May
พยาบาลมหิดล ร่วมกับ CMMU เปิดหลักสูตร
พยาบาลมหิดล ร่วมกับ CMMU เปิดหลักสูตร
เรียนป.ตรีพยาบาลควบป.โทการจัดการ สร้างพยาบาลรุ่นใหม่ หัวใจบริหาร – รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 18 May
ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือ มหิดลอินเตอร์
ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือ มหิดลอินเตอร์
จัด HSBC Thailand Business Case Competition 2023 หวังส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยสู่เวทีการประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ – 17 May
สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดเวทีสูงวัย
สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดเวทีสูงวัย
'รู้ทันสื่อการเมือง' ขานรับกระแสเลือกตั้ง 66 มุ่งเป้าผู้สูงวัยกว่า 12 ล้านคน รู้เท่าทันข่าวลวงทางการเมือง – 12 May
ม.มหิดลเปิด 'นะโมตัสสะคาเฟ่' จุดเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่-ฝึกทักษะผู้ประกอบการ
ม.มหิดลเปิด 'นะโมตัสสะคาเฟ่' จุดเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่-ฝึกทักษะผู้ประกอบการ
– อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงแนวคิดของ "นะโมตัสสะคาเฟ่" 12 May
วิศวะมหิดล BART LAB นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยร่วมแสดงในงาน
วิศวะมหิดล BART LAB นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยร่วมแสดงในงาน
Assistive Technology for Life 2023 ที่ไต้หวัน – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 May
กอล์ฟการกุศล : ร่วมสร้าง สานฝัน
กอล์ฟการกุศล : ร่วมสร้าง สานฝัน
ให้กับนักศึกษาพยาบาลมหิดล – คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย 11 May
ม.มหิดลแนะฝึกทำความเข้าใจ รู้เหตุและผล
ม.มหิดลแนะฝึกทำความเข้าใจ รู้เหตุและผล
ลดอุบัติโรคกลัวเสียงในเด็ก – อาจารย์ ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส 11 May
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python
Programming for Absolute Beginner – อัตราค่าลงทะเบียน:นักศึกษา ม.มหิดล ท่านละ 3,780 บาท บุคลากร ศิษย์เก่า 11 May
ม.มหิดลพร้อมสร้าง 'พลังทางใจ'
ม.มหิดลพร้อมสร้าง 'พลังทางใจ'
ฟื้นฟูผู้บาดเจ็บไขสันหลังจากบุคคลรอบข้าง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.จตุพร สุทธิวงษ์ 09 May
ม.มหิดลเพิ่มช่องทางด่วนพิเศษบริการฉีดวัคซีน
ม.มหิดลเพิ่มช่องทางด่วนพิเศษบริการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา – รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 09 May
ซีไรต์ ฉลอง 45 ปี จัดงาน 45 ปี
ซีไรต์ ฉลอง 45 ปี จัดงาน 45 ปี
ซีไรต์มาไกลมาก – ฉลองใหญ่ซีไรต์ครบ 45 ปี จัดงาน "45 ปี ซีไรต์ มาไกลมาก" ด้าน 3 องค์กรผู้จัด 09 May
วิศวะมหิดล จัดค่ายเยาวชน Cybersecurity
วิศวะมหิดล จัดค่ายเยาวชน Cybersecurity
Boot Camp สมัครวันนี้ - 15 พ.ค. 66 – Cybersecurity Boot Camp ตลอด 3 วัน 2 คืน น้องๆ 09 May
ม.มหิดลเดินหน้าร่วมพัฒนา'ผลิตภัณฑ์
ม.มหิดลเดินหน้าร่วมพัฒนา'ผลิตภัณฑ์
3 เค็มเสริมไอโอดีน' สู่มาตรฐานเดียวกัน – รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ 09 May
ม.มหิดลวิจัยใช้ Data Analytics
ม.มหิดลวิจัยใช้ Data Analytics
วิเคราะห์การตลาด ฉลาดบริโภคท่องเที่ยวไทย-อังกฤษ – รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ 09 May