ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล | newswit

ม.มหิดล นครสวรรค์ ปรับหลักสูตร
ม.มหิดล นครสวรรค์ ปรับหลักสูตร
SMART Farmer สร้างคนสร้างรายได้เพื่อเกษตรยั่งยืน – อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ 07 Jun
ม.มหิดลแนะทางออก 'สภาวะจิตใจตกต่ำ'
ม.มหิดลแนะทางออก 'สภาวะจิตใจตกต่ำ'
จากวิกฤติ COVID-19 ด้วยจิตตปัญญา – รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 07 Jun
ม.มหิดลเรียนรู้วัฒนธรรมจากอาหาร
ม.มหิดลเรียนรู้วัฒนธรรมจากอาหาร
เพิ่มค่ามรดกสำรับครอบครัว – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 02 Jun
เอเชีย เอรา วัน จับมือ ม.มหิดล
เอเชีย เอรา วัน จับมือ ม.มหิดล
เปิดพื้นที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน สร้างปรากฏการณ์ความบันเทิง City Line Music Station งานดนตรีติด Train 02 Jun
ม.มหิดลสานสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมหลักสูตร
ม.มหิดลสานสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมหลักสูตร
2 ปริญญารับนศ.พยาบาลจีนเรียนพยาบาลรามาธิบดี – ซึ่งจัดอยู่ใน 10 31 May
EXIM BANK จับมือ TNSC และ CMMU
EXIM BANK จับมือ TNSC และ CMMU
สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีนวัตกรรมและแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน – 30 May
PROEN เซ็น MOU มหาวิทยาลัยมหิดล
PROEN เซ็น MOU มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุน Cloud Platform as a Service – 29 May
วิศวะมหิดล เปิดประสบการณ์บริหารความเป็นเลิศเพี่อความยั่งยืน
วิศวะมหิดล เปิดประสบการณ์บริหารความเป็นเลิศเพี่อความยั่งยืน
ในงาน The 21st Thailand Quality Award, Winner Conference – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 May
ทีมนศ.วิศวะมหิดล คิดค้น ระบบดิซาสเตอร์ลิ้งค์
ทีมนศ.วิศวะมหิดล คิดค้น ระบบดิซาสเตอร์ลิ้งค์
(DisasterLink) สื่อสารฉุกเฉินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 May
เดนท์สุ จับมือ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย
เดนท์สุ จับมือ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย
เปิดตัวโครงการ 'เดนท์สุ อัลฟ่า' ชวนนิสิต นักศึกษา กว่า 100 คน ร่วม workshop เฟ้นหาสุดยอด Young Talents และ Creative 23 May
ม.มหิดลเชิดชู 'นักแบบจำลองคณิตศาสตร์'
ม.มหิดลเชิดชู 'นักแบบจำลองคณิตศาสตร์'
อาชีพท้าทายทางรอดมวลมนุษยชาติ – รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ โหมดชัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 23 May
4 นวัตกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน
4 นวัตกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงาน
Mahidol Engineering Maker Expo 2023 จัดโดยวิศวะมหิดล – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานเปิดงาน 19 May
พยาบาลมหิดล ร่วมกับ CMMU เปิดหลักสูตร
พยาบาลมหิดล ร่วมกับ CMMU เปิดหลักสูตร
เรียนป.ตรีพยาบาลควบป.โทการจัดการ สร้างพยาบาลรุ่นใหม่ หัวใจบริหาร – รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 18 May
ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือ มหิดลอินเตอร์
ธนาคารเอชเอสบีซี จับมือ มหิดลอินเตอร์
จัด HSBC Thailand Business Case Competition 2023 หวังส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยสู่เวทีการประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ – 17 May
สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดเวทีสูงวัย
สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดเวทีสูงวัย
'รู้ทันสื่อการเมือง' ขานรับกระแสเลือกตั้ง 66 มุ่งเป้าผู้สูงวัยกว่า 12 ล้านคน รู้เท่าทันข่าวลวงทางการเมือง – 12 May
ม.มหิดลเปิด 'นะโมตัสสะคาเฟ่' จุดเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่-ฝึกทักษะผู้ประกอบการ
ม.มหิดลเปิด 'นะโมตัสสะคาเฟ่' จุดเริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่-ฝึกทักษะผู้ประกอบการ
– อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงแนวคิดของ "นะโมตัสสะคาเฟ่" 12 May
วิศวะมหิดล BART LAB นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยร่วมแสดงในงาน
วิศวะมหิดล BART LAB นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยร่วมแสดงในงาน
Assistive Technology for Life 2023 ที่ไต้หวัน – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 May
ม.มหิดลเพิ่มช่องทางด่วนพิเศษบริการฉีดวัคซีน
ม.มหิดลเพิ่มช่องทางด่วนพิเศษบริการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา – รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 09 May
วิศวะมหิดล จัดค่ายเยาวชน Cybersecurity
วิศวะมหิดล จัดค่ายเยาวชน Cybersecurity
Boot Camp สมัครวันนี้ - 15 พ.ค. 66 – Cybersecurity Boot Camp ตลอด 3 วัน 2 คืน น้องๆ 09 May
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุน โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุน โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี
WiFi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล – 02 May
วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป ฟรี...
วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป ฟรี...
Robot Sensing Microcontroller and Sensor Technology สมัครวันนี้ - 15 พ.ค. 66 – ในเวิร์กชอปนี้ 02 May
ม.มหิดลเปิดสอนออกแบบวงจรดิจิทัลออนไลน์
ม.มหิดลเปิดสอนออกแบบวงจรดิจิทัลออนไลน์
ไม่ต้องเป็นช่างมืออาชีพก็ทำได้ – อาจารย์ฆนัท พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02 May
วิศวะมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา
วิศวะมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา
ชั้น ป.โท และ ป.เอก สมัครวันนี้ - 15 พ.ค. 66 – หลักสูตรปริญญาโท ที่เปิดรับ ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ), 28 Apr
ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ Long Covid-19
ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ Long Covid-19
E-Clinic – ขอเชิญชวนประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ  Long Covid หรือ โรค Covid-19  28 Apr
ขอเชิญร่วมส่งทีมเข้าแข่งขัน กอล์ฟการกุศล
ขอเชิญร่วมส่งทีมเข้าแข่งขัน กอล์ฟการกุศล
ระดมทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 26 Apr
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯมหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯมหาวิทยาลัยมหิดล
และ สยามจุลละมณฑล ร่วมลงนามความร่วมมือจัดงาน 45 ปี ซีไรต์ มาไกลมาก – กิจกรรมพิเศษ "45 ปี ซีไรต์มาไกลมาก" 26 Apr
ม.มหิดลร่วมผลักดัน 'ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน'
ม.มหิดลร่วมผลักดัน 'ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน'
บรรลุเป้าหมาย SDGs – อาจารย์ ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25 Apr
วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือด้านวิจัย
วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือด้านวิจัย
ไทย-สหรัฐ ร่วมกับ ม.เคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟ – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 19 Apr
สสส. สานพลัง ม.มหิดล - ภาคีเครือข่าย
สสส. สานพลัง ม.มหิดล - ภาคีเครือข่าย
เดินหน้าเชิงรุก ผลักดันนโยบาย พลเมืองดิจิทัลรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสังคมสุขภาวะ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 Apr