มงลงแล้วจ้า! ร่วมยินดี "น้องชะเอ๋" DEK วทบ. SPU คว้ามงกุฎนางสาวไทยพิษณุโลก 2566

27 Feb 2023

ปรบมือรัวๆ! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ "น้องชะเอ๋" นางสาวฐานิตา เอื้อบุญมีสิริ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถ คว้ามงกุฎพร้อมสายสะพายนางสาวไทยพิษณุโลก ประจำปี 2566 มาครอง พร้อมทั้งได้รับการส่งต่อไปประกวดรอบเวทีระดับประเทศ ในเวทีนางสาวไทย 2566 ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นตัวแทน Soft Power ให้กับจังหวัดพิษณุโลก

มงลงแล้วจ้า! ร่วมยินดี "น้องชะเอ๋" DEK วทบ. SPU คว้ามงกุฎนางสาวไทยพิษณุโลก 2566

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก และ เศรษฐกิจของประเทศไทยสู่เป้าหมายไปด้วยกัน ผ่านกิจกรรมการประกวด ที่เชิดชูความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F ให้เป็น "Soft Power" ที่แข็งแกร่งของไทย ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณี (Festival) สู่ระดับโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ รวมถึงการดึงตัวแทนสาวงามจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด ตอบรับแคมเปญ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ที่ผลักดันการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งทั่วประเทศ ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมของไทยให้คนทั่วโลกชื่นชม

มงลงแล้วจ้า! ร่วมยินดี "น้องชะเอ๋" DEK วทบ. SPU คว้ามงกุฎนางสาวไทยพิษณุโลก 2566