NPS สนับสนุน "โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา (มวยไทย)"

อังคาร ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ ๑๐:๔๕
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา (มวยไทย) จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยสนับสนุนการจัดทำชุดกีฬาให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน สำหรับใช้สวมใส่ในการฝึกซ้อม เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพแข็งแรง และเรียนรู้ทักษะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ
NPS สนับสนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา (มวยไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด