รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม "ครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์" ชวนพ่อแม่ร่วมเรียนรู้สมรรถนะลูกน้อย

21 Nov 2022

โรงเรียนสาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม "ครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์" ปีการศึกษา 2565 เปิดโอกาสให้พ่อแม่ร่วมเรียนรู้สมรรถนะลูกน้อย ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม "ครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์" ชวนพ่อแม่ร่วมเรียนรู้สมรรถนะลูกน้อย

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ได้ร่วมเรียนรู้สมรรถนะลูกน้อย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผ่านทางกิจกรรมฐานการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ดังนี้ ฐานที่ 1 ศิลปะทานได้ ฐานที่ 2 English is Fun (ขั้วโลกเหนือ) ฐานที่ 3 คณิตศาสตร์พาเพลิน (รูปทรงแปลงร่าง) ฐานที่ 4 หนูน้อยนักปั้น ฐานที่ 5 ไก่กะต๊าก ฐานที่ 6 ลูกบอลหรรษา และ ฐานที่ 7 ส่งลูกไปโรงเรียน

รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม "ครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์" ชวนพ่อแม่ร่วมเรียนรู้สมรรถนะลูกน้อย