ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ | newswit

ลินดา เกณฑ์มามุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ลินดา เกณฑ์มามุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก – ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า 21 Sep
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บรรยายพิเศษ
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บรรยายพิเศษ
เตรียมพร้อมก้าวแรกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลักดันอาชีพการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – 20 Sep
มบส.จับมือ สป.อว. และ มก. เดินหน้าโครงการพี่เลี้ยง
มบส.จับมือ สป.อว. และ มก. เดินหน้าโครงการพี่เลี้ยง
– ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงสามารถจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน 19 Sep
คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมกับบริษัทเอกชนผลิตหลักสูตรปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมกับบริษัทเอกชนผลิตหลักสูตรปริญญาตรี
– ผศ.ดร.ณุศณี กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้คณะวิทยาการจัดการเปิดสอน 13 หลักสูตรได้แก่ 19 Sep
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.จับมือมหาวิทยาลัยในจีนยกระดับศักยภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.จับมือมหาวิทยาลัยในจีนยกระดับศักยภาพ
ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ – ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อว่า 18 Sep
สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล
สาขาสังคมพัฒน์ฯ มบส. MOU เทศบาล
ต.หลักห้า จ. สมุทรสาคร จัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาการ – ด้านผศ.ดร.ภาวิณี บุนนาค 14 Sep
การประกวดดาวและเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การประกวดดาวและเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2566 – ณ ลานกิจกรรม (โรงยิมเปิด) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม 14 Sep
มบส.รับนักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ
มบส.รับนักศึกษาป.ตรี ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา2567 และเปิดคัดเลือกรับทุนความสามารถพิเศษ –           นอกจากนี้ มบส. 11 Sep
บพท.สานพลังเครือข่ายราชภัฏปั้น
บพท.สานพลังเครือข่ายราชภัฏปั้น
4,000 นวัตกรรมพร้อมใช้ ตั้งเป้าสร้างนวัตกรชุมชน35,000คนภายในเวลา 4 ปีนับจากนี้ – ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 08 Sep
UBISD x คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
UBISD x คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี – 1. เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 06 Sep
มบส.ลุยจัด 27 กิจกรรมชมรมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ
มบส.ลุยจัด 27 กิจกรรมชมรมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ
– รศ.สายัณ กล่าวต่อไปว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 05 Sep
กิจกรรมเสนอผลสัมฤทธิ์ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
กิจกรรมเสนอผลสัมฤทธิ์ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ปี 2566 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด 04 Sep
EA จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
EA จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สร้างการวิจัย-พัฒนานวัตกรรม 'Thai Herbal & Natural Products' – นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย 04 Sep
วว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร
วว. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ขับเคลื่อนงานวิจัย เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน – โอกาสนี้ผู้บริหาร บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน 01 Sep
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ต้อนรับนักศึกษาแพทย์แผนจีน
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ต้อนรับนักศึกษาแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร – 23 Aug
เริ่มแล้ว ! มหกรรม Skill Expo
เริ่มแล้ว ! มหกรรม Skill Expo
กำแพงเพชร พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ แรงงานไทย รู้เท่าทันเทคโนโลยี – นางสาวบุปผา เรืองสุด 22 Aug
สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน
สคช.-มรภ.สวนสุนันทา จับมือใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนากำลังคน
หนุนบุคลากรใช้แพลตฟอร์ม EWE ตอบโจทย์การมีงานทำ – นางสาวจุลลดา ระบุว่า 22 Aug
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มบส.เร่งเครื่องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากร-นักบริหารมืออาชีพ
สำนักประชาสัมพันธ์ฯ มบส.เร่งเครื่องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากร-นักบริหารมืออาชีพ
– ด้านดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 21 Aug
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มบส.
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มบส.
เปิดตลาดชุมชน – ผศ.ดร.ปณิตา กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมวิชาการที่น่าสนใจ เช่น การสาธิต 21 Aug
คณะวิทยาการจัดการ มบส. เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะวิทยาการจัดการ มบส. เปิดตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
– ด้านผศ.นเรศ นิภากรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มบส. กล่าวว่า 21 Aug
มบส. จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้
มบส. จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ – ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ 21 Aug
นักศึกษาดนตรี มบส.เฝ้ารับเสด็จและร่วมบรรเลงเพลงกรมสมเด็จพระเทพฯ
นักศึกษาดนตรี มบส.เฝ้ารับเสด็จและร่วมบรรเลงเพลงกรมสมเด็จพระเทพฯ
– ทั้งนี้วิทยาลัยการดนตรีมบส.ยังได้นำผลงานการปรับวงดนตรีไทยในบทเพลงชเวดากอง เถา ผลงานการประพันธ์ของครูบุญยงค์ 21 Aug
มบส.ปลื้มติดอันดับ The Impact
มบส.ปลื้มติดอันดับ The Impact
Rankings 2023 ใน 100 อันดับแรกของโลก – ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า 21 Aug
สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ
สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์อย่างมืออาชีพ
– หลักสูตรดังกล่าวการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการทำวิจัยด้านต่าง ๆ 18 Aug
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2566 – ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18 Aug
ไทยน้ำทิพย์ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไทยน้ำทิพย์ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เสริมศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน – นายชาญวิทย์ 16 Aug
ไทยน้ำทิพย์ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไทยน้ำทิพย์ ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เสริมศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน – นายชาญวิทย์ 16 Aug
ทีทีบี ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทีทีบี ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ให้บริการสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน – 10 Aug
มรภ.สงขลา ชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมสัมพันธ์
อัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบศิลป์สู่มรดกโลก จัดเต็มการแสดง 9 วัน 9 คืน สะท้อนตัวตนรากแก้วของแผ่นดิน – 09 Aug