ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | newswit

มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
– ในการนี้ ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา คณะอนุกรรมการ 10 Jan
มรภ.สงขลา ดูงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
มรภ.สงขลา ดูงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บ.แปซิฟิคฯ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่ากระแสไฟฟ้าในมหา'ลัย – เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.พิเชษฐ์ จันทวี 10 Jan
มรภ.สงขลา ผนึก สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย
มรภ.สงขลา ผนึก สช.-อบจ.สงขลา-ภาคีเครือข่าย
ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนระบบสุขภาพท้องถิ่น – รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 10 Nov
มรภ.สงขลา ชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมสัมพันธ์
อัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบศิลป์สู่มรดกโลก จัดเต็มการแสดง 9 วัน 9 คืน สะท้อนตัวตนรากแก้วของแผ่นดิน – 09 Aug
มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เปิดรับบทความวิจัย 6 สาขาตั้งแต่บัดนี้-15 พ.ค. 66 – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) Mar 2023
มรภ.สงขลา จัด SKRU OPEN HOUSE
มรภ.สงขลา จัด SKRU OPEN HOUSE
นร.ทั่วภาคใต้กว่า 2 พันคนตบเท้าร่วมงาน พร้อมรับสิทธิโควตาพิเศษ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) Dec 2022
มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
และรายงานการควบคุมภายใน – ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Dec 2022
รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม
รร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม
ครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ชวนพ่อแม่ร่วมเรียนรู้สมรรถนะลูกน้อย – เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิต Nov 2022
มรภ.สงขลา ผนึกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน-ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา
มรภ.สงขลา ผนึกสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน-ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา
ลงนามความร่วมมือศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ – คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) May 2022
มรภ.สงขลา เผยผลจัดอันดับ Thailand
มรภ.สงขลา เผยผลจัดอันดับ Thailand
MHESI Impact Ranking 2022 ครองอันดับ 47 ของประเทศ อันดับ 2 ราชภัฏกลุ่มภาคใต้ – ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า มรภ.สงขลา May 2022
4 เสือ อว. - มรภ.สงขลา ปั้น สตูล
4 เสือ อว. - มรภ.สงขลา ปั้น สตูล
สู่จังหวัด BCG – ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. Apr 2022
มรภ.สงขลา เผยผลประเมินจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
มรภ.สงขลา เผยผลประเมินจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ครองอันดับ 2 กลุ่มราชภัฏภาคใต้ – อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Mar 2022
สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ชวนร่วมสัมมนา
สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ชวนร่วมสัมมนา
ประวัติศาสตร์สตูล 9-10 มี.ค.นี้ – สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) Feb 2022
มรภ.สงขลา มอบรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มรภ.สงขลา มอบรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ด้านพัฒนางาน-ด้านการเรียนการสอน-ด้านวิจัย – เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ Feb 2022
มรภ.สงขลา จัดมหกรรม SKRU OPEN
มรภ.สงขลา จัดมหกรรม SKRU OPEN
HOUSE ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ.ใหม่ ปี'65 – รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) Jan 2022
มรภ.สงขลา ผนึก สงขลาเอฟซี ปั้นเยาวชนท้องถิ่นสู่นักฟุตบอลอาชีพ
มรภ.สงขลา ผนึก สงขลาเอฟซี ปั้นเยาวชนท้องถิ่นสู่นักฟุตบอลอาชีพ
– เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี Sep 2021
ม.ทักษิณ เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเล
ม.ทักษิณ เดินหน้าลดปัญหาขยะทะเล
สร้าง “นิสิตจิตอาสา รักษ์ทะเล” ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายชุมชนพื้นที่ จ.สตูล Nov 2019
สตูลกล้าเปลี่ยน! เดินหน้ากำหนดทิศทางการศึกษาโดยคนสตูล
สตูลกล้าเปลี่ยน! เดินหน้ากำหนดทิศทางการศึกษาโดยคนสตูล
– ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Sep 2019
มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ May 2019
มรภ.สงขลา จับมือ ทม.เขารูปช้าง
มรภ.สงขลา จับมือ ทม.เขารูปช้าง
สอนว่ายน้ำเด็กด้อยโอกาส – อาจารย์พลากร นัคราบัณฑิต โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา May 2019
มรภ.สงขลา อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทย
มรภ.สงขลา อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทย
– ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) May 2019
มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
– ด้าน อาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา กล่าวว่า May 2019
ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ออกค่ายฟื้นฟูอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ออกค่ายฟื้นฟูอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร
– ผศ.ชัยยุทธ มีงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา May 2019
มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดหนังตะลุงรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด
มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลประกวดหนังตะลุงรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด
– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนากร ศรีสมโภชน์ May 2019
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา
ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา
รับสมัครผู้ประเมินภายนอก ระดับปฐมวัย – สำหรับคุณสมบัติผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย 1. มีอายุ 35 ปีขึ้นไป May 2019
มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา กศ.บป.
มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษา กศ.บป.
500 คน – ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา Apr 2019
มรภ.สงขลา เฟ้นตัวแทน นศ. แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรมไต้หวัน
มรภ.สงขลา เฟ้นตัวแทน นศ. แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรมไต้หวัน
– ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) Apr 2019
มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสา 'น้องพี่เกษตรสัมพันธ์’
มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสา 'น้องพี่เกษตรสัมพันธ์’
– ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ Apr 2019
'หาเรื่องกลับบ้านยกกำลัง’ 2 มรภ.สงขลา
'หาเรื่องกลับบ้านยกกำลัง’ 2 มรภ.สงขลา
จัดงานคืนสู่เหย้าชาวคณะวิทย์ฯ – กรณีติดภารกิจไม่สะดวกเข้าร่วมงาน แต่อยากเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ Apr 2019