มรภ.สงขลา จัด "SKRU OPEN HOUSE" นร.ทั่วภาคใต้กว่า 2 พันคนตบเท้าร่วมงาน พร้อมรับสิทธิโควตาพิเศษ

15 Dec 2022

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ครูแนะแนวทั่วภาคใต้กว่า 2,000 คน เข้าร่วมงาน "SKRU OPEN HOUSE" ระหว่าง 14-15 ธ.ค.65 จัดเต็มบูทแนะนำหลักสูตร นำเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการ พร้อมรับสิทธิโควตาพิเศษ

มรภ.สงขลา จัด "SKRU OPEN HOUSE" นร.ทั่วภาคใต้กว่า 2 พันคนตบเท้าร่วมงาน พร้อมรับสิทธิโควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดบูทแนะนำหลักสูตร นำเยี่ยมชมสถานีปฏิบัติการ รับชมการแสดง การจำหน่ายสินค้าตลาดนัด UBI กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลและสิทธิพิเศษมากมาย โดยมีคุณครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมราว 2,700 คน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ กล่าวต้อนรับโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้จัดกิจกรรม SKRU OPEN HOUSE ต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปิดมหาวิทยาลัยให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้รู้จัก รวมทั้งเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนใน มรภ.สงขลา การจัดสรรโควตาประเภทครูแนะแนว และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกรอบการสมัคร ถือเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ สาขาวิชา สร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับทางมหาวิทยาลัยทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีต่อครูแนะแนวในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รายละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษาในสังกัดได้ทราบข้อมูล และแนะนำแนวทางการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดสรรโควตาพิเศษของแต่ละคณะ และโควตาประเภทครูแนะแนว เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

มรภ.สงขลา จัด "SKRU OPEN HOUSE" นร.ทั่วภาคใต้กว่า 2 พันคนตบเท้าร่วมงาน พร้อมรับสิทธิโควตาพิเศษ