SPU TEAM เปิดตัวโครงการ เส้นทางท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรม U2T For BCG @ PRATUCHA จ.อยุธยา มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

13 Sep 2022

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย SPU Team ที่ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก คณะคณะบริหารธุรกิจ คณะสหวิทยการเทคโนโลยีและนว้ตกรรม คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เข้าร่วมงาน เปิดตัวโครงการ เส้นทางท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ต.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา (พหุวัฒนธรรม U2T For BCG @ PRATUCHA) โดยมี พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว พื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ BCG ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรม ณ ตลาดน้ำข้างวังช้าง ต.ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

SPU TEAM เปิดตัวโครงการ เส้นทางท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรม U2T For BCG @ PRATUCHA จ.อยุธยา มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะ หัวหน้าโครงการ พหุวัฒนธรรม U2T For BCG @ PRATUCHA เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางพหุวัฒนธรรม ต.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการดำเนินงานของ SPU Team ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 9 แห่ง  คือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฺและเทคโนโลยี โรงเรียนจีรศาสตร์วิทยา ร้านบ้านไม้ริมน้ำ บริษัทผลาชีวะ สมาคมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทยญี่ปุ่น บริษัทปั้นทองวิศวกรรม จำกัด บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมกับเรา อีกกว่า 10 แห่ง คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองมะขามเรียง เชงฮวยน้ำสมุนไพร กลอยมะตะบะ โรตีสายไหมแม่ตั้ง ลำตัดหวังเล็ก บังร๊อตเครื่องเสียง ร้านบ้านไม้ริมน้ำ วังช้าง แล เพนียด ที่ขาดไม่ได้ คือ ทีม อสม. ต.ประตูชัย คุณสมเกียรติที่มาดูแลเรื่องไฟฟ้าในงาน

และการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 2 เดือน ในการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG @PRATUCHA เรามี FB : Pratuchai Multi Cultural Tourism @Ayutthaya เราได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและที่พัก  เราได้ดำเนินการเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว เราได้พัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศน์ให้กับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนจีรศาสตร์ เรากำลังทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกุ้งแม่น้ำ .. ที่สำคัญเราได้เรียนรู้ว่า ทุกภาคส่วนต่างมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ส่งเสริม สนับสนุนเป็นแกนหลักสำคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของทีม

ซี่งกิจกรรม Food Waste .. น้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกุ้งแม่น้ำ ที่ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฺและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำ เทคโนโลยี Fermentation มาใช้ในกระบวนทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกุ้งแม่น้ำ ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่ม อสม. โดยเราจะพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และจะขยายผลไปยังการจัดการของเสียในชุมชนตัวอื่นต่อไป

ดร.ณัฐธยาน์  เผยต่อว่า กิจกรรมในวันนี้ สนุกสนาน มีกิมมิคของ ต.ประตูชัยครบ จัดเต็ม ทั้ง 3D Backdrop สถานที่ท่องเที่ยว ป้ายจุดเช็คอิน น้องช้าง 5 เชือก รถสามล้อ รถรางนำเที่ยว การแสดงพื้นบ้าน จากลำตัดหวังเล็ก การแสดงนาฎศิลป์ไทย จากน้องนักเรียนโรงเรียนจีรศาสตร์วิทยา ปิดท้ายด้วยของกินประจำถิ่นอย่าง ก๋วยเตี๋ยวเรือ มะตะบะ น้ำสมุนไพร และโรตีสายไหม .. ทั้งหมดมาจากผู้ประกอบการใน ต.ประตูชัย ทั้งสิ้น

และการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ทำให้ทีมสตาฟและศิษย์เก่าของเรา ได้มีโอกาสมาเรียนรู้และทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนสังคมหลังโควิด -19 กิจกรรมเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ประเดิมจากลูกทัวร์ที่ซื้อทัวร์ของเราจำนวน 30 คน และได้มาท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ที่ ต.ประตูชัย พร้อมร่วมพิธีเปิดโครงการอีกด้วย

สุดท้ายนี้ เราภูมิใจที่พลังของ SPU Team ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก ก้าวเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ สู่การยกระดับชุมชนเข็มแข็ง เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง SDGs และ BCGมิตรภาพจากความร่วมมือหลากหลายภาคส่วน สวยงามเสมอ "คนสำราญ งานสำเร็จ" ตั้งใจ จริงจังและลงมือทำ พัฒนากันต่อไป ขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ที่ได้ทำให้เกิดกิจกรรมโครงการดีๆเพื่อสังคมและประเทศชาติ

SPU TEAM เปิดตัวโครงการ เส้นทางท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรม U2T For BCG @ PRATUCHA จ.อยุธยา มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว