CADT DPU ลงนามความร่วมมือกับ Aviation Synergy จัดตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน หวังเสริมแกร่งบุคลากรการบินขึ้นสู่ระดับโลก

ศุกร์ ๐๙ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕:๒๘
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับ บริษัท Aviation Synergy จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) และ Mr.Anthony Houston ผู้แทนบริษัท Aviation Synergy ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน Aviation English Language Center (AELC) โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอบรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินมาตรฐาน ICAO / IATA / EASA Framework ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรการบินของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก
CADT DPU ลงนามความร่วมมือกับ Aviation Synergy จัดตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน หวังเสริมแกร่งบุคลากรการบินขึ้นสู่ระดับโลก

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า การก่อตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน Aviation English Language Center (AELC) ในครั้งนี้ เพื่อรองรับบุคลากรที่เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการบิน โดยจะเน้นสอนภาษาและคำศัพท์เฉพาะตามที่ ICAO (International Civil Aviation Organization) หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด ที่สำคัญเราจะนำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และAugmented Reality (AR) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เห็นภาพจำลองภาพเสมือนจริง(Metaverse)ในห้องผู้โดยสาร ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำลังผลักดันให้เปิด Metaverse Campus ใน D.OASIS CITY แพลตฟอร์ม Metaverse บน The Sandbox ภายในปีการศึกษา 2565

"การเรียนที่ศูนย์ภาษาด้านการบิน ทุกคนจะได้เรียนตามมาตรฐาน UK Standard หรือเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้เกิดทักษะและความคุ้นชินทางภาษามากขึ้น โดยศูนย์สอนภาษาจะเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้" น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

CADT DPU ลงนามความร่วมมือกับ Aviation Synergy จัดตั้งศูนย์ภาษาด้านการบิน หวังเสริมแกร่งบุคลากรการบินขึ้นสู่ระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด