มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สถาบันการบิน (DAA) ชวนเรียนคอร์ส TOEIC INTENSIVE

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๐ ๐๙:๑๒

สถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเรียน คอร์สTOEIC Intensive หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบโทอิค เพื่อให้บุคลากรด้านการบิน คอร์สที่ได้รวบรวมเอาเทคนิคที่สามารถทำแบบทดสอบได้อย่างมั่นใจ การันตีผลคะแนน TOEIC เพิ่มขึ้น 100% เรียนเทคนิคการวางแผนทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด