คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

พุธ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๐
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี คณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งหวังให้รู้จักการเสียสละและการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคเลือดเป็นจำนวนมาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ สามคนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด