TM ส่งซิกเปิด Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) Q4

23 Aug 2022

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM) นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) โชว์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำงวด 6 เดือนแรกปี 2565 เติบโตแข็งแกร่งทำให้รายได้รวมของบริษัทฯ 306.87 ล้านบาท พลิกเป็นกำไรสุทธิ ที่ 9.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.05 ล้านบาท หรือ 1,499.4%(YoY) พร้อมประกาศเปิดให้บริการทั้ง Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) เฟสแรก ภายในไตรมาส 4/2565 ควบคู่กับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้งสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด รวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ-อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านช่องทางการขายทางตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เทคโนเมดิคัล เมื่อเร็วๆ นี้

TM ส่งซิกเปิด Nursing Home (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) Q4