กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

18 Aug 2022

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (จำนวน 30 ชั่วโมง)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ระหว่างวันที่ 17 - 19 และ 26 - 27 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด

มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน

ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ อาทิ

  • หลักการพื้นฐานของกระบวนการเชื่อม
  • ตัวแปรสำคัญของกระบวนการเชื่อมด้วยความต้านทานชนิดจุด
  • เครื่องเชื่อมด้วยความต้านทานชนิดจุด วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ความปลอดภัยในการเชื่อม
  • ข้อบกพร่องในการเชื่อม การทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลายและแบบไม่ทำลายสภาพ
  • การทดสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีทางกลและวัดขนาดรอยเชื่อม
  • การเชื่อมด้วยความต้านทานแบบ Projection Welding และการเชื่อม Bolt และ Nut
  • การเชื่อมด้วยความต้านทานในวัสดุชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สนใจให้สถาบันเข้าไปฝึกอบรมให้กับพนักงานในบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ 02-3153789 คุณหาญชัย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์