สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารจานเดียว

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๒๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำอาหารจานเดียว ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 25 คน ณ ศูนย์ชุมชนหมู่บ้านการเคหะนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารจานเดียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด