บัญชี SPU จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสา "ปันน้ำใจพี่สู่น้อง" มอบสิ่งของอาหาร ให้กับเด็กพิการ

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๑๑
อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสา "โครงการปันน้ำใจพี่สู่น้อง "Happy to People" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม ด้วยการมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ขนม ให้กับน้องๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565
บัญชี SPU จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสา ปันน้ำใจพี่สู่น้อง มอบสิ่งของอาหาร ให้กับเด็กพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด