กิจกรรม Mass Media มหาวิทยาลัยพะเยา สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๓๒
มหาวิทยาลัยพะเยา กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Mass Media ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยาที่ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด และเป็นกิจกรรมในการสานสัมพันธ์อันดีร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยากับสื่อมวลชน
กิจกรรม Mass Media มหาวิทยาลัยพะเยา สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับและขอบคุณคณะสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา ที่ให้การสนุนมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในโอกาสนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้แนะนำคณะผู้บริหาร และคณะผู้อำนวยการจากกองศูนย์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ กิจกรรม Mass Media ในครั้งนี้ถือเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง นำเสนอความเคลื่อนไหว กิจกรรม การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมช่วยผลักดันการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด