ดานิลี่ และ กศน.อำเภอปลวกแดง ร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงในโครงการ "ช่างเชื่อมชุมชน"

20 Apr 2022

บริษัท ดานิลี่ จำกัด โดย คุณกฤษฎิ์ เจริญวนนที รองประธานบริษัทฯ และ ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR) ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุญนาค  โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ช่างเชื่อมชุมชน" กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดงร่วมลงนาม โดย คุณพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปลวกแดง และ ครูกศน.ตำบลทั้ง 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลปลวกแดง ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลละหาร ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลมาบยางพร และ ตำบลหนองไร่ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีฯ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับวิชาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้า ภายใต้โครงการช่างเชื่อมชุมชน ซึ่งมีวัตุประสงค์หลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ซึ่งดำเนินโครงการฯ ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะทางให้กับประชาชนที่สนใจ ในการประกอบอาชีพช่างเชื่อมไฟฟ้า

ดานิลี่ และ กศน.อำเภอปลวกแดง ร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงในโครงการ "ช่างเชื่อมชุมชน"

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ช่างเชื่อมชุมชน ซึ่งมีการให้ความรู้ทั้ง on-site และ online อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานทั้งสอง ตกลงร่วมกันที่จะส่งเสริมและจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้อง รวมทั้งเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน หลังจากลงร่วมนามในพิธีฯ เสร็จแล้ว ทีมผู้บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด ได้พาคณะครูกศน. อำเภอปลวกแดง เดินทางไปชมศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกปฏิบัติช่างเชื่อมชุมชนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภายในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit