ข่าวประชาสัมพันธ์ดานิลี่ | newswit

ดานิลี่ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ
ดานิลี่ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ
เทคโนโลยีเพื่อความเป็นกลางของคาร์บอนในอุตสาหกรรมเหล็กสีเขียว (Technology for carbon neutrality in green steel industry) 25 Sep
ดานิลี่ รับรางวัล CSR-DIW Continuous
ดานิลี่ รับรางวัล CSR-DIW Continuous
Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม – 25 Sep
ดานิลี่ รับรางวัล I-EA-T Sustainable
ดานิลี่ รับรางวัล I-EA-T Sustainable
Business Awards (ISB Awards) 2023 ระดับผู้นำ (Leader) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 25 Sep
ดานิลี่ ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและซีเรีย
ดานิลี่ ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศตุรกีและซีเรีย
– โดยมี นางวรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ อาคาร นรธรรม สภากาชาดไทย 27 Mar
ดานิลี่ สานต่อกิจกรรมCSR เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดานิลี่ สานต่อกิจกรรมCSR เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปล่อยลูกปลากระพงขาว จ.ระยอง – ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 28 Feb
ดานิลี่ คว้ารางวัล ธงขาวดาวเขียว
ดานิลี่ คว้ารางวัล ธงขาวดาวเขียว
ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – รางวัลธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) จัดโดย 27 Feb
ดานิลี่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ดานิลี่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
– ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ด้วยการประพฤติ 27 Feb
ดานิลี่ จัดกิจกรรมCSR ภายใต้โครงกล้าไม้ยั่งยืนคืนผืนป่าสู่ชุมชน
ดานิลี่ จัดกิจกรรมCSR ภายใต้โครงกล้าไม้ยั่งยืนคืนผืนป่าสู่ชุมชน
ปีที่ 3 – บริษัท ดานิลี่ จำกัด เดินหน้าในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของบริษัทฯ 27 Feb
ดานิลี่ ร่วมรับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการ
ดานิลี่ ร่วมรับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการ
WeCYCLE ของ WHA Group – ปัจจุบันโครงการฯ ได้สะสมขวดPET ได้ถึงจำนวน 615,750 ขวด เพื่อนำไปอัพไซเคิล (Upcycle) 27 Feb
ดานิลี่ ยืนยันสนับสนุนงานคนพิการต่อเนื่อง
ดานิลี่ ยืนยันสนับสนุนงานคนพิการต่อเนื่อง
– เพื่อพัฒนาคนพิการได้มีงานทำที่ดี ช่วยให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง 08 Dec
ดานิลี่ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
ดานิลี่ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม – การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอาชีพให้ได้รับการยอมรับต้องทำควบคู่ไปด้วย สคช. 01 Dec
ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
AMCHAM CSR Excellence Award 2022 – การรับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัท 01 Dec
ดานิลี่ พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ
ดานิลี่ พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ
10 Package ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มคนวัยทำงาน – 01 Dec
ดานิลี่ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะที่ปรึกษาฯ
ดานิลี่ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะที่ปรึกษาฯ
เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ – คณะผู้บริหารจากภาคเอกชน 01 Dec
ดานิลี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ดานิลี่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
(LOWCARBON EEC) – จากการที่บริษัท ดานิลี่ จำกัดได้รับรางวัลนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นและมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจแล Sep 2022
ดานิลี่ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเป็นอย่างดี
ดานิลี่ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเป็นอย่างดี
– โดยนายกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ Sep 2022
ดานิลี่คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous
ดานิลี่คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous
Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 – นายกฤษฎิ์  เจริญวนนที  รองประธานบริษัท ดานิลี่ จำกัด Sep 2022
ดานิลี่ มุ่งมั่นขยายผลความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR-DIW
ดานิลี่ มุ่งมั่นขยายผลความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR-DIW
Continuous)กับชุมชนโดยรอบเป็นเจ้าภาพโครงการกล้าไม้ยั่งยืนคืนผืนป่าสู่ชุมชนปีที่ 2 – Aug 2022
ดานิลี่ ยืนหยัดทำกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่อง
ดานิลี่ ยืนหยัดทำกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่อง
ร่วมกับ กนอ. และ WHA Group – นายกตัญญู โกมุทมาศ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดานิลี่ จำกัด รับใบประกาศเกียรติคุณ Aug 2022
ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ดานิลี่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ระดับยอดเยี่ยม นำ 10 package สร้างเสริมสุขภาพดีคนวัยทำงาน – Aug 2022
ดานิลี่ รับประกาศฯ ผ่านมาตรฐานโรงงานสีฟ้า
ดานิลี่ รับประกาศฯ ผ่านมาตรฐานโรงงานสีฟ้า
โครงการ Factory Sandbox จากสำนักงานประกันสังคม – ความเป็นมาของโครงการ "Factory Sandbox" Aug 2022
ดานิลี่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดานิลี่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ด้านการศึกษาในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จ.ชัยนาท – Jul 2022
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม
ณ บริษัท ดานิลี่ จำกัด – นำคณะศึกษาดูงาน โดย นายสรยุทธ อุ่นใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูอาชีวศึกษา Jul 2022
DANIELI - WHA - IEAT ยืนยันสนับสนุนและให้ความสำคัญในการทำกิจกรรม
DANIELI - WHA - IEAT ยืนยันสนับสนุนและให้ความสำคัญในการทำกิจกรรม
CSR ร่วมกัน – (ในภาพจากซ้ายไปขวา)1. นางกัญญกร ใกล้ผล นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 Jun 2022
ดานิลี่ และ กศน.อำเภอปลวกแดง ร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงในโครงการ
ดานิลี่ และ กศน.อำเภอปลวกแดง ร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงในโครงการ
ช่างเชื่อมชุมชน – โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ช่างเชื่อมชุมชน Apr 2022