ดานิลี่ รับรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards (ISB Awards) 2023 ระดับผู้นำ (Leader) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

25 Sep 2023

บริษัท ดานิลี่ จำกัด รับรางวัล I-EA-T Sustainable Awards (ISB) 2023 ระดับผู้นำ (Leader) ของภาคอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยมี คุณอเลสซานโดร เมนอคซิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก คุณปนัดดา รุ่งเรืองศรีรองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ดานิลี่ รับรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards (ISB Awards) 2023 ระดับผู้นำ (Leader) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

คุณอเลสซานโดร เมนอคซิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเรา เพราะดานิลี่ เชื่อว่า ความสำเร็จของพวกเรานั้น คือ การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนของเรา กลยุทธ์หลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของดานิลี่ มุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดย  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งธุรกิจยั่งยืนนี้ ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เรายังคงสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นด้วยการลงทุนทางสังคมซึ่งช่วยส่งเสริมทั้งมิติด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน"

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา ดานิลี่ ดำเนินกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) โดย คุณนุชนารถ การสูงเนิน ผู้อำนวยการนิคมฯ ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนและร่วมยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดานิลี่ รับรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards (ISB Awards) 2023 ระดับผู้นำ (Leader) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน