ดานิลี่ พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 10 Package ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มคนวัยทำงาน

01 Dec 2022

คุณกฤษฎิ์ เจริญวนนที ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด และ คณะทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัท แอร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดนโซ่ประเทศไทย จากนั้นคุณยงยุทธ รักษาพล ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ได้นำเสนอการดำเนินงาน 10 Package ตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพฯ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และยกตัวอย่างกิจกรรมที่ออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพร้อมเทคนิคการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมให้โดนใจพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งบริษัทฯ ต้องมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน กิจกรรมที่ทำนั้นควรเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆ แต่ได้ประโยชน์มาก และได้นำทีมคณะผู้บริหารที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้ความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ ได้ชมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและพื้นที่โรงงานพร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

ดานิลี่ พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 10 Package ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มคนวัยทำงาน

ดานิลี่ พร้อมเป็นต้นแบบสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 10 Package ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มคนวัยทำงาน