สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Aircraft Technology) ประจำปีการศึกษา 2565

อังคาร ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๘
สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Aircraft Technology) วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT-AE) หลักสูตรเรียน 2 ภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Aircraft Technology) ประจำปีการศึกษา 2565
  • รอบโควตา Quota (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)
  • รอบรับตรง (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 29 เมษายน 2565)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3622,2210,2223

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด