กระทรวงคมนาคม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

โฮเปียม เสนอชื่อคุณฌ็อง-บาติสต์ ดเชบบารี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมฝรั่งเศส เป็นกรรมการบริษัท

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๐๖

โฮเปียม (HOPIUM)ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนรายแรกของฝรั่งเศส ประกาศเสริมแกร่งการกำกับดูแลบริษัท โดยได้เสนอชื่อแต่งตั้งคุณฌ็อง-บาติสต์ ดเชบบารี (Jean-Baptiste Djebbari) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๔๘

กระทรวงคมนาคมแองโกลา เปิดให้ทั่วโลกร่วมประกวดราคาเพื่อคว้าสิทธิบริหารสถานีตู้คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์และสินค้าทั่วไปของท่าเรือโลบิโต โดยให้สัมปทาน 20

๒๔ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๐๐

สิทธิในการคว้าสัมปทานบริหารสถานีตู้คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์และสินค้าทั่วไปของท่าเรือโลบิโต ยังคงเปิดรับการเสนอราคาจากทั่วโลก การประกวดราคาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาผู้บริหารจัดการ