สถาบันการบินพลเรือน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สบพ. ขยายระยะเวลาสำหรับแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน พร้อมจัดมาตรการป้องกันและควบคุม ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๓๐

เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่กระจายระลอกใหม่ในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ.

สบพ. จัดแนวทางปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๓๐ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-สถาบันการบินพลเรือน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจาย ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา นั้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในฐานะสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน มีความตระหนักและใส่ใจถึงการเรียนการสอน

สบพ.ขานรับนโยบายรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๐๗ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๗:๒๕

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-สถาบันการบินพลเรือน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ

สถาบันการบินพลเรือน ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

๐๒ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-สถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 เมษายน 2563 โดยเปิดรับสมัครผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์

สถาบันการบินพลเรือน ขอแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563

๒๔ มี.ค. ๒๐๒๐ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-สถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน ขอแจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 4 เมษายน 2563) ออกไป จนกว่า จะมีประกาศแจ้งกำหนดวันสอบใหม่