สถาบันการบินพลเรือน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 #รอบแฟ้มสะสมผลงาน

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๑

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 #รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับทุกแผนการเรียนพบกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ครอบคลุมถึง 6 สายวิชาชีพด้านการบิน

สบพ. ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

๐๘ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๐

ดร.อาทิตย์ หิมารัตน์ รักษาการหัวหน้าแผนกกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันการบินพลเรือน เป็นตัวแทนร่วมส่งมอบอาหารกล่อง ขนมและน้ำดื่ม จำนวน 800 ชุด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา โครงการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน ผ่าน Live Facebook Page: ATSD

๐๓ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๖

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศร่วมกับกองวิชาบริหารการบิน จัดเสวนาออนไลน์ โครงการรับสมัครนักศึกษารอบ

๐๔ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๒:๓๓

สบพ. จัดอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2

๑๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๑

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation (Virtual Classroom) รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564

สบพ. จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 13

๑๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๕

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นหน่วยงานผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินเพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจการการบินของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัด โครงการสานฝันการบิน New Normal ครั้งที่ 13

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment

๑๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๗

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี รอบ Early Recruitment โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่1)

สถาบันการบินพลเรือน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Aviation

๓๑ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๘

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน ที่ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทยและสมาชิกประเภท Regional Training Center of Excellence (RTCE) โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil

สถาบันการบินพลเรือน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Managing Compliance with ICAO SARPs (MCIS) ในรูปแบบ Virtual

๒๓ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๐

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบินที่ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทยและสมาชิกประเภท Regional Training Centre of Excellence (RTCE) โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS

สบพ. ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

๐๔ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๑

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบอาหารกล่อง ขนมและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี นางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันการบินพลเรือน ในโอกาสได้ยกระดับเป็นสมาชิกเป็น Regional Training Center of Excellence

๑๗ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๖

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันการบินพลเรือน ในโอกาสได้ยกระดับ เป็นสมาชิกเป็น Regional

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

๐๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๑

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยเปิดรับสมัครผ่านทาง E-mail

กระทรวงคมนาคมจัดวัคซีนให้กับสถาบันการบินพลเรือน

๓๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๒

กระทรวงคมนาคมให้การสนับสนุนจัดวัคซีนให้กับพนักงาน อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์การบินตลอดจนผู้ประกอบการของสถาบันการบินพลเรือนให้ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความปลอดภัยและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 ณ

สถาบันการบินพลเรือน ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3 : รับตรง)

๒๙ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๘:๐๖

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จบการศึกษาในปีนี้ สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จึงขอขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานรุ่นที่ 3

๒๙ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๑

ดร.นปภา ภทรกมลพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน (Aviation Technical English for Airport Firefighters) รุ่นที่ 3

สบพ. ร่วมกับ Sasin จัดงานสัมมนา การสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 -

๑๘ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๒๐

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนา การสื่อสารทิศทางการดำเนินงานภายใต้แผนวิสาหกิจของสถาบันการบินพลเรือน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

๐๒ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๙

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา โดยจะเปิดรับสมัครตามรายละเอียด ดังนี้ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ โรงเรียนชลประทานวิทยา จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ เสริมฝันเยาวชนพร้อมป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการบิน

๒๒ ก.พ. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๗

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบิน

สถาบันการบินพลเรือน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ICAO : CORSIA VERIFICATION ในรูปแบบ Virtual Classroom

๑๑ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๘

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน ที่ครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทยและสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา

๐๒ ก.พ. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๘

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าระดับอนุปริญญา โดยจะเปิดรับสมัครตามรายละเอียด ดังนี้1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน