สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร อัพสกิลคนทำงานขั้นเทพ สร้างทักษะด้านการออกแบบเว็บไซต์

พุธ ๐๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๑:๐๘
สิ้นสุดกันไปแล้ว สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress (30 ชั่วโมง) จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 (รุ่น 1) และ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 (รุ่นที่ 2) มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้นกว่า 60 คน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับการอบรม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร อัพสกิลคนทำงานขั้นเทพ สร้างทักษะด้านการออกแบบเว็บไซต์

แน่นอนว่าสมัยนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์จึงเหมือนสำนักงานใหญ่ออนไลน์ขององค์กร หน่วยงาน ร้านค้าต่างๆ หรือแม้แต่ตัวเราเองก็สามารถมีเว็บไซต์ส่วนตัวได้เช่นกัน อีกทั้งเว็บไซต์ยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการติดต่อ หรือการเสนอขายสินค้าและบริการ ดังนั้น ใครที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้อาจจะได้เปรียบในการต่อยอดในอาชีพของตนเองได้ หรือแม้กระทั่งบางคนที่สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้เลย

สำหรับหลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ที่เพิ่งจัดอบรมเสร็จสิ้นไป เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากตั้งแต่การประกาศรับสมัครที่มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้ามาอย่างล้มหลาม และเสียงตอบรับภายหลังการฝึกอบรมจบแล้ว ผู้เข้าอบรมก็ได้ feedback แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ว่าการอบรมคอร์สนี้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่เกินกว่าที่เขาความคาดหวังเป็นอย่างมาก ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเว็บไซต์ได้จริง รู้กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ อย่างถูกต้อง แถมยังได้ไอเดียใหม่ๆ ในการออกแบบให้เว็บไซต์ให้สวยงามอีกด้วย 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งนี้ สถาบันฯ รู้สึกยินดีที่การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความชื่นชมและความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน สำหรับในปีต่อไป สถาบันฯ จะนำคอร์สดีๆ แบบนี้มาจัดให้แก่ผู้ที่สนใจอีกครั้ง โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดฝึกอบรมได้ที่ Facebook page : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร www.facebook.com/dsdbangkok หรือ เว็บไซต์ www.dsd.go.th/Bangkok

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร อัพสกิลคนทำงานขั้นเทพ สร้างทักษะด้านการออกแบบเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด